Press Page

 

Press

ES Group har levererat en Plug-in-Modul för byggvärme för test till UCO i Norge

2020-10-05

ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) har genom dotterbolaget Energy Save AS levererat och driftsatt en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget Utleiecompagniet AS (UCO) som är en del av Skanska-koncernen, med avsikten att gemensamt paketera en grön energilösning för miljöriktig byggvärme.

ES Group har genomfört leverans av en testmodul till den norska maskinuthyraren UCO som är en av Norges ledande maskinuthyrare mot nyproduktionssektorn. UCO är ett helägt dotterbolag till Skanska AS. Marknadsintresset för ett grönt byggvärmealternativ drivs bland annat av att den norska regeringen nyligen tog ett beslut om ett kommande förbud mot oljeuppvärmning under byggnationsfasen, vilket i dag är vanligt förekommande värmelösning för byggvärme i Norge. Förbudet är planerat att träda i kraft under år 2022. UCO, med en årsomsättning på över 1 miljard NOK levererar sina lösningar till flertalet av de större byggentreprenörerna på den norska marknaden.

Leveransen är ett inledande steg i ett strategiskt viktigt samarbete med maskinuthyrningsbolaget Utleiecompagniet AS.

– För ES Group är det en spännande möjlighet med en erkänt duktig, väletablerad och nytänkande aktör som vill ligga i framkant när det gäller att minska sektorns klimatavtryck och en aktör som vi ser goda möjligheter att framöver utveckla byggvärmeaffären tillsammans med. Att leveransen sker till Norge, där vi en gång startade ES Group och i dag har dotterbolag och personal att tillgå, är extra roligt, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-05 11:39 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.