Press Page

 

Press

2021-03-26

ES Energy Save Holding AB (“ES Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden Q3, november 2020 – januari 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kvartalet november–januari

• Nettoomsättningen ökade med 70% till 14,6 MSEK (8,6).

• Total omsättning ökade med 68% till 15,0 MSEK (8,9).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-2,5).

• Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (-2,6 MSEK).

• Resultatet per aktie var -0,5 SEK (-0,7). 

 

Perioden maj–januari

• Nettoomsättningen ökade med 54% till 41,6 MSEK (27,0).

• Total omsättning ökade med 61% till 44,1 MSEK (27,4).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,7 MSEK (-5,0).

• Resultatet efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-5,3).

• Resultatet per aktie var -1,3 SEK (-1,4).

 

“Under perioden november till januari såg vi för fjärde kvartalet i följd en omsättningstillväxt. Nettoförsäljningen ökade under perioden med 70 % jämfört med motsvarande period föregående år, med en stark tillväxt för produkter riktade mot det kommersiella fastighetssegmentet. Parallellt har vi fortsatt utvecklat plattformen som möjliggör ytterligare tillväxt för Bolaget och möjlighet att adressera än större del av marknaden.” 

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group
 

Väsentliga händelser under kvartalet

• Uppföljningsorder avseende ytterligare en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget UCO.

• Förstärkt tekniskt erbjudande genom lansering av större grundkapaciteter på aggregatsidan om 45 kW per värmepump som tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan bolaget och dess utvecklings- och produktionspartners. Den högre kapaciteten förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom klara kostnadsfördelar och möjliggörande av större totaleffektnivåer. Det maximala effektläget flyttas från tidigare 140 kW till 720 kW med avseende på den sammanlagda effekten i ett och samma system.

• Per Wassén, som närmast kommer från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell, har på extra bolagsstämma den 18 december 2020 invalts som ordinarie ledamot i ES Energy Save Holding AB (ES Groups) styrelse.

• Utökad organisation till syfte att höja bolagets kapacitet för att kunna möta det växande antalet förfrågningar som kommer från bygg- och fastighetssektorn, samt för att kunna öka produktionstakten och snabba på versionsutvecklingen av de prefabricerade modulerna. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Försäljningssamarbete med svenska El-Björn som distributionsväg till marknaden. El-Björn är marknadsledande i att förse den skandinaviska byggindustrin med den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet.

• Nytillkomna marknader genom försäljningskanaler i Chile och Schweiz.

 

Se hela rapporten för mer information.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-26 08:30 CET.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.