Press Page

 

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 juli 2022

2022-09-09

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2022 – juli 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q1, maj 2022–juli 2022

Första kvartalet maj–juli 2022

Stark lönsamhet i tider av hög efterfrågan – skalbarhetsmodellen håller i skarpt läge.

• Rörelsens intäkter ökade med 430 procent till 52,6 MSEK (9,9).

• Nettoomsättningen ökade med 472 procent till 51,4 MSEK (9,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 MSEK (-3,8).

• Periodens resultat uppgick till 6,8 MSEK (-3,9).

• Resultat per aktie uppgick till 1,2 SEK (-0,8).

• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,1 MSEK (-2,3).

• Samarbetsavtal med AQ Group.

• Uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone Oy i Finland.

• Leverans av byggvärmemoduler till Universeums visualiseringslabb.

• Godkänd finansiering för byggnation av Smart Grid-anläggning inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems.

• Lansering av digitalt affärsområde.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• Ytterligare uppföljningsorder från norska UCO.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.