Press Page

 

Press

2021-12-07

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2021 – okt 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Andra kvartalet aug–okt 2021

• Rörelsens intäkter ökade med 96 procent till 30,7 MSEK (15,7).

• Nettoomsättningen ökade med 112 procent till 29,6 MSEK (14,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,1 MSEK (-1,6).

• Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (-2,0).

• Resultat per aktie uppgick till 0,4 SEK (-0,4).

• Det operativa kassaflödet uppgick till -1,9 MSEK (-7,5).

Perioden maj–okt 2021

• Rörelsens intäkter ökade med 39 procent till 40,6 MSEK (29,1).

• Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 38,5 MSEK (26,9).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,7 MSEK (-3,0).

• Periodens resultat uppgick till -2,0 MSEK (-3,6).

• Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,7).

• Det operativa kassaflödet uppgick till -4,1 MSEK (-9,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

• El-Björn lanserade i augustiett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter.

• I oktober tecknade Energy Save ramavtal med Skanska Rakennuskone OY.

Händelser efter periodens slut

• Lansering av nytt aggregat som fördubblar den maximala systemeffekten från 720 kW till 1,4 MW.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-07 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.