Press Page

 

Press

2022-03-18

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden nov 2021 – jan 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. På hemsidan finns även en film där CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister berättar om rapportens innehåll. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Tredje kvartalet nov 2021–jan 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 140 procent till 35,9 MSEK (15,0).
• Nettoomsättningen ökade med 133 procent till 34,0 MSEK (14,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 MSEK (-2,7).
• Periodens resultat uppgick till 0,2 MSEK (-2,6).
• Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,5).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 7,3 MSEK (-10,8).

Perioden maj 2021–jan 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 74 procent till 76,5 MSEK (44,1).
• Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 72,6 MSEK (41,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (-5,7).
• Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-6,2).
• Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-1,3).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 3,2 MSEK (-19,5).
• Samarbete mellan Energy Save och PowerCell inleddes.
• Nytt säljkontor etablerades i Mälardalen.
• Energy Saves patent för Plug-in-Moduler godkändes i Kina.
• El-Björn lanserade ett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter.
• Energy Save tecknade ramavtal med Skanska Rakennuskone OY.
• Lansering av nytt aggregat som fördubblar den maximala systemeffekten från 720 kW till 1,4 MW.

Händelser efter kvartalets slut
• Patentansökan för Plug-in-Moduler godkändes i USA.
• Fortsatt rekrytering.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-18 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Read more

 

Newsletters

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save
Scandinavian design
Our energy solutions are designed in Scandinavia with top class power and efficiency.
Top quality for the nordic climate
Our products meet the high nordic
requirements for functionality and power
even at extreme outdoor temperatures.
Safe installation & service
Complete delivery and installation.
New integration possibillities
Our systems enable integration with your other heat sources.
Green clean tech with massive savings
The importance of heat pumps are steadily increasing in energy conversion in Europe and around the world.
The technical solution, investment and saving
Your chance to easily create a better property transaction.