Behandling av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen av Energy Saves behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig:
ES Energy Save Holding AB
Nitgatan 2
441 38 Alingsås
Telefon 0322-790 50

Koncernsamverkan inom ES Energy Save Holding AB och dess dotterbolag

Inom koncernen samordnas verksamheten, liksom rutinerna för hur personuppgifter hanteras.
Detta sker enligt EU:s nya lagstiftning om personuppgifter, dataskyddsförordningen (GDPR), som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner och införs 25 maj 2018 i hela EU. Därför uppdaterar vi vår integritetspolicy i enlighet med detta.

Hantering av personuppgifter

Inom Energy Save behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla kunder, intressenter och partners samt för vår interna verksamhet. Energy Save har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation, och obehörig åtkomst. Energy Save anpassar fortlöpande sina säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för Energy Saves marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Energy Save kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål*.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Energy Save komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Upplysningscentralen. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns.

När personuppgifter lämnas ut för behandling för vår räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande, samt regleras m h a personuppgiftsbiträdesavtal.

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Energy Save behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Energy Save ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

 

*) Nyhetsbrev, inbjudningar, guider för nedladdning, undersökningar, information om våra erbjudanden, information om produktförändringar.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner