slider image

Nu skalar vi upp och skapar flexibla mikronät

Den ökande elektrifieringen av samhället med fler elbilar och andra elfordon kräver effektivare lösningar för minskad energiförbrukning men också att frigöra el för dem som behöver det, när de behöver det.

ES NordFlex+ kan vara en del av ett energisystem eller en mikronät och interagera med till exempel fjärrvärme, hantera tariffstyrning för el och lagra energi i exempelvis vatten eller vätgas. Detta möjliggör balansering av energisystem som producerar energi när efterfrågan är låg och kostnaden för el är låg och använd den lagrade energin när efterfrågan uppstår. På så sätt frigörs eleffekt från stamnätet och gör det tillgängligt för andra som behöver det.

På så sätt bidrar ES-produkter till energiomställningen och hjälper till att bygga modern och effektiv energi system, vilket möjliggör lägre kostnader och mindre CO2-utsläpp.

ES NordFlex+ är utvecklad för att möjliggöra större system med större kraftbehov. Det här kan vara till exempel stora kommersiella byggnader eller som en decentraliserad fjärrvärmenät, så kallade mikronät.

Följ med oss mot en grönare morgondag


Systemdesign

Baserat på våra större värmepumpar

ES NordFlex+ byggs upp av våra större värmepumpar med EVI-teknik, AW 30, 45 respektive 90 kW. ES NordFlex+ kan utgöras av upp till 16 enheter med värmepumpseffekter upp 1,4 MW.


Oändliga möjligheter med ES NordFlex+

Vårt koncept bygger på standardiserade lagerprodukter och möjliggör system på upp till 1,4 MW endas med en konfigurering av styrningen.

Mikronät

Koppla ihop flera byggnader, till exempel fabriker, kontor och bostäder och skapa ett litet fjärrvärmenät, även kallat mikronät.

 

Lagra energi

Batteri eller bränslecell för tillfällig energilagring.

 

Systemutjämning

Använd ES NordFlex+ systemlösning och skapa en systemutjämnare för att överföra energi mellan olika användare och behov.

Komplett energileverans

Producera värme, kyla och tappvarmvatten.

 

Grön kraft

Driv värmepumpar med lokalproducerad grön el och generera maximal grön kraft.

 

Hybridlösning för energioptimering

Komplettera med valfri energikälla, till exempel olika typer av biobränsle, för att möjliggöra kostnadseffektiv energioptimering.


 

En del av energiomställningen!

De, i princip, oändliga möjligheterna gör att det alltid finns anledning och kolla närmare på ES NordFlex+ – som en naturlig del av energiomställningen, och som möjliggörare för att vi skall kunna nå de globala målen för hållbar utveckling.


 

EU har enorma behov av energirenovering – här kan ES NordFlex+ spela en avgörande roll.


 

Värmepumpar bidrar till minskade CO2-utsläpp, oavsett elproduktion, oavsett energikälla.


Skandinaviskt design för ett nordiskt klimat

ES NordFlex+ är helt utvecklat för ett nordiskt klimat. Diskret färgsättning harmonierar med en stilren skandinavisk design. Samtliga ingående systemkomponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic.

För självklart är insidan lika viktig som utsidan.

 

100% kompatibel – 100% hybrid

ES NordFlex+ är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. På så sätt skapas möjligheter till stora hybrida system för energislagsoptimering baserat på exempelvis bränslepriser.

 

 


 

Enkel och effektiv installation

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning.

Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder för att underlätta prissättningen av systemet.

Vi kan även erbjuda ett digitalt verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.

Med vårt unika digitala verktyg minskas kostnaderna för planering och konstruktionen av systemet.

Konfiguratorn


Full kontroll – där du är.

Även när du inte är på plats i fastigheten har du full kontroll över värmesystemet – via webb, smartphone och läsplatta. Styrsystemet är utvecklat i samarbete med Jeff Electronics AB som är specialiserade på användarvänliga styrsystem och en ledande aktör på marknaden.

 

 

Ett tydligt och användarvänligt gränssnitt gör det enkelt för dig att styra och övervaka värmesystemet, antingen på plats via styrskåpets display eller på distans via webb, smartphone och läsplatta.


 

Please contact me
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner