slider image
slider image

Lägg inte onödig energi på ditt värmesystem

ES NordFlex är ett moduluppbyggt luft-/vatten-värmepumpssystem för större fastigheter. Systemet passar lika bra för att modernisera ett befintligt värmesystem som vid nyinstallation.

Med ES NordFlex får du sänkt energiförbrukning samt överblick och kontroll över fastighetens inomhusklimat.

Dessutom är det enkelt att skräddarsy ett värmepumpssystem som matchar fastighetens behov. Enkla men kompletta flödesbilder och verktyg för att beräkna såväl effektbehov som besparing ingår.

Så var lägger du helst din energi?


System Design

En enkel installation

ES NordFlex möjliggör komplexa men smidiga konfigureringar för olika kombinationer av värme, tappvatten och kyla utifrån ett specifikt behov. Stöd för nödvändiga växelventiler är standard i styrsystemet. Ett utmärkt systemval för kontorsfastigheter såväl som för bostadshus med kombinerat kyl- och värmebehov.


Färdig värme i 6 steg

Genom en standardiserad metodik, ”Färdig värme i 6 steg”, kan vi på ett kostnadseffektivt sätt presentera det ES NordFlex värmepumpssystem som lämpar sig bäst för din fastighet. Det ger dig en trygg investe­ring i ett högeffektivt, öppet och framtidssäkrat luft/vatten-värme­pumpssystem som erbjuder maximal energieffek­tivi­sering.

 

Förbrukningsuppgifter

Aktuella förbrukningsuppgifter avseende fastigheten samlas in. Det kan vara allt från fjärrvärmeförbrukning till pelletsinköp regarding the buildings energy consumption

 

Energikalkyl

En noggrann beräkning av fastighetens energianvändning genom avancerade simuleringar baserad på klimatdata från fastighetens plats genomförs.

 

Besiktning

Fastighetens befintliga värmesystem besiktas och en undersökning görs för att möjliggöra bästa möjliga systemuppbyggnad.

Fast offert – installerat och klart

En komplett offert tas fram – installerat och klart om så önskas. Fast totalpris inkl. projektering, projektledning, produkter och installationsarbete.

 

Projektering

Färdiga systemhandlingar att bygga efter tas fram.

 

Installation, driftsättning & utbildning

Entreprenaden utförs, driftsättning sker och utbildning av ägare eller driftansvarig genomförts.


 

Stora besparingar!

En energibesparing på 40–50 % är normal men kan också vara så hög som 70 %, beroende på ditt systems förutsättningar.

 


Skandinaviskt design för ett nordiskt klimat

ES NordFlex är helt utvecklat för ett nordiskt klimat. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design. I systemet ingår värmepumpar (luft/vatten), multifunktionstankar samt styr- och reglermodul. Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.

En värmepump med nanobehandlad utomhusdel

Utomhusdelen är utrustad med de mest avancerade och pålitliga och effektivaste kompressorerna på marknaden. Förutom kompressor så innehåller utomhusdelen alla övriga komponenter som säkrar en trygg drift ned till hela -25 grader. Systemet avfrostar en nanobehandlad förångare, behovsstyrt enligt en självlärande styrprincip. Från utomhusdelen leds värmen till inomhusdelens värmeväxlare.

 

Värmepumpens inomhusdel – stilren och enkel att placera

Genom en högeffektiv cirkulationspump och plattvärmeväxlare säkerställs optimal värmeväxling från systemets högtempererade gas till fastighetens värmesystem. Inomhusdelen är kompakt vilket möjliggör mon­tage med begränsad tillgång på utrymme.

 

Maximalt utrustade tankar

Multifunktionstankarna är maximalt utrustade med tapp­vattenslingor och solfångarslinga för att flexibelt kunna användas i ett kostnadseffektivt värmesystem som omfattar både tapp­vatten, husuppvärmning samt kyla om så önskas. Tankarna har genom PUR iso­lering en mycket hög isoleringsgrad och lagrar därför effek­tivt energin från husets energisystem, vilket bidrar till att minska förbrukningen för både uppvärmningen och tappvatten.


100% kompatibilitet

ES NordFlex är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur. Tillsatsvärmekällan används bara när det behövs, det vill säga att den ursprungliga eller kompletterande värmekällan bara används för att möta förbrukningstoppar.


 

Enkel och effektiv installation

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.

Med vårt unika digitala verktyg minskas kostnaderna för planering och konstruktionen av systemet.

Konfiguratorn


Full kontroll – där du är.

Även när du inte är på plats i fastigheten har du full kontroll över värmesystemet – via webb, smartphone och läsplatta. Styrsystemet är utvecklat i samarbete med Jeff Electronics AB som är specialiserade på användarvänliga styrsystem och en ledande aktör på marknaden.

 

 

Ett tydligt och användarvänligt gränssnitt gör det enkelt för dig att styra och övervaka värmesystemet, antingen på plats via styrskåpets display eller på distans via webb, smartphone och läsplatta.


 

Please contact me
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner