Kostnadsbesparande energilösningar
för ditt fastighetsklimat

slider image

Energy Save levererar flexibla, fasta eller tillfälliga och mobila värmepumpssystem med lägre energikostnad, vilket ger dig ett ökat fastighetsvärde och en grönare profil.

Förnyelsebar energi

Energy Save tillför förnyelsebar energi genom luft/vattenvärmepumpsteknik. Dessutom tillför vi ett nytt sätt för fastighetsbranschen att hantera och kapitalisera på en väl beprövad teknik.

Läs mer

Vår innovation

Grunden i vår innovation är prefabricerade energicentraler i färdiga modulsystem: skräddarsydda och redo att installeras i eller i anslutning till din fastighet. Med enklare installationer och  underhåll följer kortare ledtider och minskade investeringskostnader.

Vårt Plug-In koncept

Upptäck nya besparingsmöjligheter

Ett egenutvecklat digitalt verktyg håller nere kostnader för projektering, energianalys och systemdesign av din energilösning. Konfiguratorn förkortar arbetsprocessen för oss från flera veckor till någon enstaka dag för att presentera en individualiserad offert till dig. Dessutom skapar den kvalificerade ritningar av din anläggning.

ES Konfigurator

Vår process

Kvalitetssäkrad byggnation och installation

Prefabriceringen ersätter flera steg och förenklar processen för byggnation och installation. För dig betyder industrialisering och rationell serietillverkning en avsevärt lägre kostnad – och med bättre kvalitetssäkring än konventionella platsbyggda lösningar. Du får en smidig ”plug’n’play”-installation av ett komplett, skräddarsytt värmepumpssystem.

Lösningar

Tillfälliga installationer
- i anslutning till fastigheter

Anpassat för temporära byggnader som flyktingförläggningar, tillfälliga skolbyggnader och vårdinrättningar samt studentbostäder, där värmepumparnas tekniska livslängd är längre än byggnadens. Lösning som kan flyttas från plats till plats och även skräddarsys utseendemässigt för att matcha omgivningen.

Läs mer

Mobil energiförsörjning

Anpassat för byggvärme på byggarbetsplatser, event och fältsjukhus. Tack vare mobil utformning som möjliggör förflyttning kan energi- och kostnadsbesparande värmepumpsteknik användas för uppvärmning eller kylning

Läs mer

Permanenta installationer
- i anslutning till fastigheter

Prefabricerade system för små och medelstora fastigheter. Lösning som frigör nyttoytor i alla typer av byggnader. Energisparande och kostnadssänkande lösning som även kan placeras skild från fastigheten. Modulen kan kläs in och anpassas till befintliga byggnader vilket gör att den kan integreras estetiskt i de flesta miljöer.

Läs mer

Permanenta installationer
- i fastighet

Skräddarsydda system för små och medelstora fastigheter. Skalbara, modulbaserade system som effektiviserar din fastighets energiförsörjning: NordFlex producerar värme, tappvarmvatten och kyla. HeatStar DX levererar energi och klimatkontroll i balanserade ventilationssystem. Båda lösningarna erbjuder fastighetsägare energibesparingar på uppemot 70 % jämfört med exempelvis olja, el eller fjärrvärme. De blir därmed verktyg för att klara framtida miljöcertifieringar.

Läs mer
Produkter
Select markets:

Matchar miljö- och kostnadsmedvetna fastighetsägare och byggare

Med ett skräddarsytt värmepumpssystem från Energy Save minskar du energikostnaderna och sparar upp emot två tredjedelar av installationskostnaderna. Du vinner lätt matchen mot andra tänkbara energival, inte minst bergvärme. Med Energy Save slipper du tillståndsansökan med oviss utgång som ändå kostar tid och pengar samt dyr borrning om den beviljas.

Våra lösningar passar perfekt för dig som:

• Vill sänka energikostnaderna i befintliga fastigheter

• Vill ersätta värmesystemet i äldre fastighet

• Vill bibehålla eller erhålla en miljöcertifiering

• Söker en grönare uppvärmning vid nybyggnation

• Som har bergvärme men ser ett ökat värmebehov vid utbyggnad

• Har tillfälliga energibehov

• Söker kompatibel lösning till befintliga värmesystem och uppvärmningskällor

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner