ES TemporaryClimate™
– högpresterande flexibelt klimatsystem för byggarbetsplatser

slider image
 

Äntligen semester!
Men snart börjar värmesäsongen

Säkra höstens leverans av vår klimatsmarta och
kostnadssänkande energilösning

slider image

ES TemporaryClimate är vårt koncept främst för värmning, torkning och övervakning av byggarbetsplatser. Konceptet är en totallösning som är paketerad för att ge dig lägsta möjliga kostnad för ditt projekt. Konceptet kan även användas för alla typer av temporära energibehov såsom byggnader med tillfälliga bygglov, tillfälliga vårdlokaler och byggnader mer kortare teknisk livslängd.

Plug’n’play

TemporaryClimate är vårt koncept för uppvärmning, uttorkning och styrning av byggarbetsplatser. Systemet är en helheltslösning och paketeringen är utvecklad för att ge er lägsta kostnad för ert projekt. Vårt system bygger på uppvärmning med luft/vatten värmepumpar levererade i en container för uppställning på byggarbetsplatsen tillsammans med mätning och loggning av värmen och luftfuktigheten – plug’n’play

Utöver detta erbjuder TemporaryClimate styrning av temperaturen på bygget genom exempelvis sänkning av temperaturen under dagtid. Därigenom skapas en bättre arbetsmiljö, en optimerad uttorkning och en effektiv och kontrollerad uppvärmning. Detta leder till en säkrare projektplanering och bättre ekonomi. Dessutom kan byggbodar värmas och förses med varmvatten från produkterna som alternativ till dagens uppvärmning via direktverkande el.

Plug-In-konceptet

Komfort från ”tätt hus” till inflyttning – och vidare

ES HeatBox Hydro är en unik lösning då den kan förse byggarbetsplatsen med kyla, värme och tappvarmvatten under byggfasen men även lämnas kvar efter inflyttning och tjäna som byggnadens primära värmesystem. Detta ger miljömässiga och ekonomiska fördela i byggnadens alla skeden.

Produkter
Select markets:

Maximal
Flexibilitet

 

ES TemporaryClimate maximerar miljövinsterna hela vägen från byggstart till driftsättning av den färdiga byggnaden

Klimatkontroll
  • Styrning av relativ fuktighet (RH) genom justering av värme eller med avfuktning.
Ekonomi
  • Intermittent uppvärmning, endast varmt när det behövs och där det behövs.
  • Smart effektvakt, ekonomiladdning av ackumulatortank mm.
Energimätning med historik
  • Energiuppföljning dag, vecka, månad och år.
  • Datainsamling från trådburna alternativt trådlös givare.
  • Insamlad data sparas minst 10 år.
Larmförmedling
  • Larm via SMS och mail.
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner