Varför Energy Save


 

Skandinavisk design

Våra energilösningar är av skandinavisk design med en effekt och verkningsgrad i toppklass.

Vi kombinerar skandinavisk spetskompetens och produktutveckling med effektiv kinesisk produktionskapacitet. På detta sätt industrialiserar vi en komplicerad installationsbransch samtidigt som vi digitaliserar svenskt ingenjörskunnande via ett webbaserat konfigureringsverktyg.

Nya integrationsmöjligheter

Våra system möjliggör integration mot dina andra värmekällor.

Oavsett om detta är el, olja, ved, pellets eller fjärrvärme – och kan därmed skapa hybrida värmesystem. De är även kompatibla med andra styrsystem i din byggnad. Arkitektoniska och  byggnadsestetiska behov kan enkelt tillgodoses genom inklädnad av plug-in-modulen som då benämns EcoStation.


 

Med EcoStation integreras andra utrymmesbehov  smidigt med energiproduktionen.


 

Hög kvalitet för ett nordiskt klimat

Våra produkter möter de höga skandinaviska kraven på funktionalitet och effekt även vid låga utomhustemperaturer.

Tester och certifieringar är därför ett mycket viktigt verktyg. Våra värmepumpar prestandatestas av oberoende och certifierade testinstitut enligt gällande europeiska standarder och uppbär  certifieringar som styrker detta.

 

Grön teknik och stora besparingar

Värmepumpar håller i en stadig takt få en alltmer betydelsefull roll i energiomställningen i Europa och världen.

Våra innovativa skalbara plug-in-moduler ger ett massivt miljöavtryck och en drastisk CO2-sänkning jämfört med andra energislag. Ett system från Energy Save har i genomsnitt 80 kW värmeeffekt och är avsedd för en typisk kommersiell fastighet med cirka 300 000 kWh i årlig förbrukning. En besparing för dig som slår övriga energilösningar.


 

ES värmepumpar är byggda för att klara av det tuffa nordiska klimatet.


 

Trygg installation & service

Tillsammans med professionella samarbetspartners utför vi trygg leverans och installation till konkurrenskraftiga priser.

Installationen kan också ske under den kalla årstiden, det vill säga vinterperioden.

Teknisk lösning, investering och besparing

Din chans att enkelt skapa en bättre fastighetsaffär.

Det är enklare än du tror att uppnå kostnadsbesparande energilösningar för ditt fastighetsklimat. Från ett skräddarsytt lösningsförslag från Energy Save med hjälp av egenutvecklad digital teknik till en fullt implementerad lösning som löser dina fasta och tillfälliga behov av värme och kyla för befintlig fastighet, nyproduktion, byggvärme samt torkning.

 


 

Även när du inte är på plats i fastigheten har du full kontroll över värmesystemet – via webb, smartphone och läsplatta.

 

Styrsystemet är utvecklat i samarbete med Jeff Electronics som är specialiserade på användarvänliga styrsystem och en ledande aktör på marknaden.

Innovativa produkter och lösningar
Select markets:
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner