slider image
 
slider image
 
slider image
 
slider image

ES Plug-In-koncept

Våra plug-in-moduler är innovativa, flexibla och kompletta – en skräddarsydd, prefabricerad energicentral som finns i tre produktversioner.

Dessutom garanteras en industriellt stabil kvalitet genom serietillverkning i fabrik. Vid temporär användning under byggfasen levererar lösningen billig och miljövänlig värme med enkel installation. Byggnadens energiprestanda och driftkostnader förbättras vilket tillsammans med den bättre miljöprofilen ökar fastighetens värde.

 

Flexibel placering – permanent och temporär

En plug-in-modul kan placeras i närheten av eller på byggnaden som skall värmas men behöver inte placeras i direkt anslutning till denna. Modulen frigör därmed utrymme i byggnaden, nyttoytor med ett direkt värde för dig.

Läs mer om hur konceptet lämpar sig för Bostadsrättsföreningar

Föredelar

Fördelar för fastighetsägare, förvaltare och samhället

 • Lägre energiförbrukning
 • Högre direktavkastning
 • Ökat fastighetsvärde
 • Smidigare installation
 • Bättre övervakning
 • Omställning till grönare energileverans
 • Ökade nyttoytor

Fördelar vid nyproduktion

 • Kortare byggtid
 • Minskade kostnader under byggprocessen
 • Bättre lönsamhet i projekt
 • Minskad miljöpåverkan
 • Ökat fastighetsvärde
 • Minskad miljöpåverkan för fastigheten
 • Minskad energiförbrukning och bättre övervakning
 • Ökade nyttoytor

Kvalitetssäkrad byggnation och installation

Prefabriceringen ersätter flera steg och förenklar processen för byggnation och installation. För dig betyder industrialisering och rationell serietillverkning en avsevärt lägre kostnad – och med bättre kvalitetssäkring än konventionella platsbyggda lösningar. Du får en smidig ”plug’n’play”-installation av ett komplett, skräddarsytt värmepumpssystem.

Exempel

EcoStation är perfekt för integration till alla typer av kyrkor och kulturella byggnader och möjliggör energieffektiviseringar i byggnader med olika kulturminnesmärkningar.

EcoStation kan med fördel placeras i anslutning till fastighetens frånluft för att ta tillvara frånluftens värme, oftast på taket.

Plug-in-modulen passar perfekt för temporära behov av att spara energi och sänka kostnaderna. En enkel och effektiv installation under en begränsad tid och därefter flyttbar till andra miljöer.

En EcoStation skräddarsys för din miljö och kan snyggt kompletteras med nyttofunktioner, som här med en cykelparkering.

Plug-in-moduler
Select markets:
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner