Pressida

Press

Energy Save sätter fokus på Tyskland genom avtal med strategisk samarbetspartner

2023-02-28

ES Energy Save Holding AB (publ) inleder ett strategiskt kommersiellt samarbete med EC Power A/S som är en ledande tillverkare av små kraftvärmeverk för den europeiska marknaden.

Det nya avtalet med EC Power följer Energy Saves partnerskapsstrategi och innebär att Energy Save, tillsammans med en stark industriell partner, erbjuder en flexibel och innovativ uppvärmningslösning som bidrar till energiomställningen i Europa.

Genom att kombinera Energy Saves luft/vatten-värmepumpar med EC Powers teknik för småskalig kraftvärmeproduktion skapas ett konkurrenskraftigt erbjudande som ger goda förutsättningar för en grön, decentraliserad el- och värmeproduktion med mycket stora CO2-besparingar.

– Idén är att utnyttja de bägge teknikernas bästa egenskaper, så att kraftvärmeverket genererar ström och täcker behovet av höga temperaturer samtidigt som värmepumpen kan arbeta under optimala förhållanden, säger Bjarne Bogner, vd för EC Power.

De första leveranserna genomförs under det nuvarande kvartalet och kommer att distribueras genom EC Powers försäljningsnätverk.

Samarbetet avser inledningsvis framför allt den tyska marknaden, som för Energy Save länge varit en högintressant marknad på grund av det stora behovet av elektrifierade uppvärmningslösningar.

– Under 2022 ökade värmepumpsförsäljningen i Tyskland med 53 procent till 236 000 enheter, vilket gör värmepumpar till den teknik med högst tillväxttakt på marknaden, enligt värmebranschorganisationen BDH och värmepumpsföreningen BWP. Det tyska målet om att installera 500 000 värmepumpar om året från och med 2024 är realistiskt, enligt branschorganisationerna, säger Christian Gulbrandsen, Group Product Manager på Energy Save.

De initiativ som har EU har tagit för att påskynda energiomställningen har stor betydelse för expansionstakten när det gäller installation av värmepumpar.

– I dag finns cirka 20 miljoner värmepumpar installerade i Europa, men till 2030 ska det antalet ha stigit till 60 miljoner. Luft/vatten-värmepumpar är avgörande för att Tyskland ska kunna ställa om, säger Christian Gulbrandsen.

EC Power grundades i Danmark 1996 – ett föregångsland inom området energiomställning och framför allt kraft- och värmekraft. Bolaget är inte bara marknadsledare i Tyskland för mindre kraftvärmeverk i prestandaintervallet 3–80 kW el, utan är även Europas tekniskt ledande tillverkare. Till idag har bolaget sålt och levererat över 14 000 små kraftvärmeverksanläggningar på den europeiska marknaden.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner