Pressida

Press

2024-04-23

Energy Save har gått med i europeisk branschförening

2024-04-18

Valberedningen utsedd inför Energy Saves årsstämma 2024

2024-03-15

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2023 – 31 jan 2024

2023-12-19

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2023 – 31 okt 2023

2023-12-18

Energy Saves värmepumpar har certifierats i Storbritannien

2023-12-15

Energy Save godkänns för BAFA-listning i Tyskland

2023-12-07

Energy Save utser ny vice vd och ny CCO

2023-12-04

Energy Save blir medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2023-11-30

Energy Saves värmepumpar godkända för installation i smarta elnät

2023-11-16

Energy Save stärker sin supply chain genom investering i ny fabrik i Europa

2023-11-13

Medlemskapet i Wärmepumpe Austria påskyndar Energy Saves etablering i Österrike

2023-10-31

Energy Save tecknar avtal med norsk distributör

2023-10-27

Energy Save köper ut minoritetsdelägare från dotterbolag

2023-10-17

Energy Save expanderar till Bosnien och Hercegovina

2023-10-10

Energy Saves tillväxt kräver nya, större lokaler

2023-10-06

Idag noteras Energy Save på Nasdaq First North Growth Market

2023-10-04

Energy Save noteras på Nasdaq First North Growth Market

2023-09-21

Energy Save erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

2023-09-15

Rättelse: Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj – 31 juli 2023

2023-09-15

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj – 31 juli 2023

2023-09-15

Energy Save tecknar licensavtal med Aira

2023-09-04

Energy Save utökar sitt distributionsnät i Europa

2023-08-31

Kommuniké från årsstämma 2023 i ES Energy Save Holding AB (publ)

2023-08-09

Energy Saves årsredovisning 2022/2023

2023-08-01

Energy Save förstärker styrelsen med Maha Bou-Zeid och Julia Norinder

2023-08-01

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ)

2023-06-16

Energy Save Bokslutskommuniké 2022/2023 – förtydligande

2023-06-16

Energy Save blir teknikpartner till Aira, ett bolag inom clean energy-tech och som grundats av Vargas

2023-06-16

Energy Save offentliggör bokslutskommuniké för 2022/2023

2023-06-09

Energy Save tidigarelägger bokslutskommunikén

2023-04-27

Energy Save säljer mobila värmepumpsmoduler till El-Björn

2023-03-17

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2022 – 31 jan 2023

2023-02-28

Energy Save sätter fokus på Tyskland genom avtal med strategisk samarbetspartner

2023-02-14

ES Energy Save har genomfört en riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt meddelar delvisa avyttringar av huvudägare och grundare om cirka 127,5 MSEK

2023-02-08

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

2023-01-25

Energy Save utser ny COO

2022-12-09

Energy Save tecknar avtal med samarbetspartner och lägger till Storbritannien som ny marknad

2022-12-09

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 okt 2022

2022-12-05

Energy Save tidigarelägger Q2-rapporten

2022-11-24

Kommuniké från extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-23

Energy Save presenterar på Redeye Technology Day 2022

2022-11-14

Energy Save offentliggör nettoomsättning för andra kvartalet 2022/2023

2022-11-09

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-08

Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-08

ES Energy Save Holding AB avser att ersätta det i årsstämman beslutade incitamentsprogrammet med ett nytt program

2022-10-11

Energy Save adderar flexibilitet och mobilitet genom en ny produkt för temporära energibehov

2022-09-09

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 juli 2022

2022-09-06

Energy Save tidigarelägger Q1-rapporten

2022-09-01

Komplettering: Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-09-01

Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner