Pressida

Press

2023-09-21

Energy Save erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

2023-09-15

Rättelse: Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj – 31 juli 2023

2023-09-15

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj – 31 juli 2023

2023-09-15

Energy Save tecknar licensavtal med Aira

2023-09-04

Energy Save utökar sitt distributionsnät i Europa

2023-08-31

Kommuniké från årsstämma 2023 i ES Energy Save Holding AB (publ)

2023-08-09

Energy Saves årsredovisning 2022/2023

2023-08-01

Energy Save förstärker styrelsen med Maha Bou-Zeid och Julia Norinder

2023-08-01

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB (publ)

2023-06-16

Energy Save Bokslutskommuniké 2022/2023 – förtydligande

2023-06-16

Energy Save blir teknikpartner till Aira, ett bolag inom clean energy-tech och som grundats av Vargas

2023-06-16

Energy Save offentliggör bokslutskommuniké för 2022/2023

2023-06-09

Energy Save tidigarelägger bokslutskommunikén

2023-04-27

Energy Save säljer mobila värmepumpsmoduler till El-Björn

2023-03-17

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2022 – 31 jan 2023

2023-02-28

Energy Save sätter fokus på Tyskland genom avtal med strategisk samarbetspartner

2023-02-14

ES Energy Save har genomfört en riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt meddelar delvisa avyttringar av huvudägare och grundare om cirka 127,5 MSEK

2023-02-08

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

2023-01-25

Energy Save utser ny COO

2022-12-09

Energy Save tecknar avtal med samarbetspartner och lägger till Storbritannien som ny marknad

2022-12-09

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 okt 2022

2022-12-05

Energy Save tidigarelägger Q2-rapporten

2022-11-24

Kommuniké från extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-23

Energy Save presenterar på Redeye Technology Day 2022

2022-11-14

Energy Save offentliggör nettoomsättning för andra kvartalet 2022/2023

2022-11-09

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-08

Kallelse till extra bolagsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-11-08

ES Energy Save Holding AB avser att ersätta det i årsstämman beslutade incitamentsprogrammet med ett nytt program

2022-10-11

Energy Save adderar flexibilitet och mobilitet genom en ny produkt för temporära energibehov

2022-09-09

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 juli 2022

2022-09-06

Energy Save tidigarelägger Q1-rapporten

2022-09-01

Komplettering: Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-09-01

Energy Save får ytterligare uppföljningsorder från norska UCO

2022-08-18

Kommuniké från årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-07-28

Energy Saves årsredovisning 2021/2022

2022-07-08

Kallelse till årsstämma i ES Energy Save Holding AB

2022-06-23

Offentliggörande av bokslutskommuniké 2021-2022

2022-06-13

Energy Save presenterar bolaget på Småbolagsdagarna

2022-06-03

Energy Save driver på digitaliseringen inom innovativa värmepumpssystem

2022-05-27

Energy Save bygger miljöriktig och flexibel Smart Grid installation i EU-projekt

2022-05-13

Energy Save har levererat till Universeums unika visualiseringslabb

2022-05-04

Energy Save får uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone OY

2022-05-02

Energy Save skapar skalbarhet genom samarbetsavtal med AQ Group

2022-05-02

Energy Save flyttar bolagsstämman

2022-04-08

Energy Save har tagit emot ett flertal ordrar på totalt 36,5 MSEK

2022-04-01

Framgångsrikt prototypsystem med bränslecell och värmepumpscentral

2022-03-22

ES Energy Save genomför en riktad nyemission och tillförs 23,7 MSEK i syfte att lansera nytt affärsområde med fokus på fortsatt digitalisering och internationell expansion

2022-03-18

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2021-31 jan 2022

2022-02-07

Energy Saves patentansökan för Plug-in-Moduler godkänns i USA

2022-02-03

Energy Save fortsätter att rekrytera

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner