Pressida

Press

ES förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom att lansera värmepumpar med utökad kapacitet

– Genom pågående kund- och partnerskapsdialoger inriktade mot dels byggvärmesområdet, dels den pågående energiomställningen mot smarta balanserade nät, ser vi en tydlig fördel av att kunna leverera systemlösningar i större effektlägen. Inom dessa prioriterade segment ser vi en stor potential för bolagets produktkoncept och att tydliga synergier är möjliga att nås i samverkan med olika energiteknikpartners, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.

– Tillsammans med partners kan vi bidra till att möjliggöra en snabbare övergång mot ett fossilfritt energisystem. Tillgången till större grundkapaciteter på aggregatsidan ger också klara kostnadsfördelar vid leverans av större totaleffektnivåer. Den tidigare maximala effektläget flyttas i ett svep från 140kW till 720kW om vi talar om den sammanlagda effekten i ett och samma system.

Den nya aggregatorstorleken har tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan bolaget och dess utvecklings- och produktionspartners. Aggregaten integreras i Bolagets prefabricerade Plug-in-Moduler samt lanseras även genom Bolagets befintliga distributionsnätverk som finns representerat i 18 europeiska länder. Aggregaten kommer där att primärt erbjudas till installatörsledet för att öka Bolagets konkurrenskraft vid leverans till konventionellt platsbyggda värmepumpssystem.Utöver att möjliggöra systemlösningar med större totaleffekter har aggregaten andra tekniska och kommersiella fördelar. Detta eftersom konstruktionen är baserad på så kallad EVI-teknik som kombineras med varvtalsreglerade kompressorer. Förenklat innebär tekniken en utökad möjlighet för kompressorsystemet att upprätthålla den avgivna effekten när utetemperaturen sjunker, vilket minskar behovet av spetsenergi vid stora effektuttag och låga drifttemperaturer. Samtidigt utvidgas temperaturspannet från 50°C till 60°C för den vattentemperatur som systemet kan leverera. Varvtalreglerade så kallade EC-fläktar säkerställer också en låg ljudnivå från aggregaten, vilket blir allt viktigare ur ett kundperspektiv. Detta bidrar sammantaget till att göra värmepumpstekniken och bolagets Plug-in-Moduler mer konkurrenskraftiga vid anslutning till värmesystem med behov av högre framledningstemperaturer, så som exempelvis vid anslutning mot äldre fastigheter och distributionssystem som är dimensionerade för olika typer av fasta, ofta fossila, bränslen.

– Den nya teknikplattformen stärker vårt kunderbjudande vid integrering mot vissa typer av konventionella applikationer som fordrar mycket effekt och höga vattentemperaturer. Båda faktorerna, effekt och temperatur, stärker vårt erbjudande mot byggvärmesegmentet, men framför allt stärks konkurrenskraften för våra innovativa produktkoncept mot vår potentiellt största marknad, det vill säga EU-marknadens pågående energikonvertering från naturgas- och koleldning i befintligt fastighetsbestånd, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.

 

 

Nyhetsbrev

2020-03-20

Announcement from Energy Save COVID-19

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner