Pressida

Press

Energy Save tecknar licensavtal med Aira

2023-09-15

ES Energy Save Holding AB (publ) har tecknat ett licensavtal med Aira som under de kommande två åren bedöms generera intäkter för Energy Save uppgående till 200–400 MSEK.

I juni 2023 informerade Energy Save om att företaget hade ingått avtal som teknikpartner till clean energy-tech-bolaget Aira. I samband med offentliggörandet meddelade Energy Save att bedömningen var att detta kunde leda till ett fortsatt kommersiellt samarbete. Idag kan Energy Save meddela att ett licensavtal med Aira har tecknats med en initial löptid om fyra år från Airas produktionsstart och att värdet av avtalet uppskattas till 200–400 MSEK under de inledande två åren. Avtalet är gjort på marknadsmässiga villkor som medför sedvanliga marginaler och omfattar licensintäkter såväl som intäkter från produkt- och komponentleveranser.

– Airas ambition är att bidra till ett fossilfritt Europa, och Energy Saves teknologiplattform är en del i förverkligandet av det. Den här typen av avtal är exempel på en del av vår strategi, att utveckla attraktiv värmepumpsteknik och genom starka långsiktiga partnerskap nå ut på den europeiska marknaden, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

Energy Saves förväntan är att intäkter från avtalet kommer att börja genereras under Energy Saves tredje kvartal som täcker perioden november 2023 till januari 2024. Energy Save bedömer möjligheten för ytterligare affärsvolymer som goda, men kan i nuläget inte uppskatta omfattningen av eventuella tillkommande intäkter avseende den senare hälften av den fyraåriga avtalsperioden.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-15 08:15 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se Presskontakt hos Aira: press@airahome.com

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner