Pressida

Press

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 juli 2022

2022-09-09

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2022 – juli 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q1, maj 2022–juli 2022

Första kvartalet maj–juli 2022

Stark lönsamhet i tider av hög efterfrågan – skalbarhetsmodellen håller i skarpt läge.

• Rörelsens intäkter ökade med 430 procent till 52,6 MSEK (9,9).

• Nettoomsättningen ökade med 472 procent till 51,4 MSEK (9,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 MSEK (-3,8).

• Periodens resultat uppgick till 6,8 MSEK (-3,9).

• Resultat per aktie uppgick till 1,2 SEK (-0,8).

• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,1 MSEK (-2,3).

• Samarbetsavtal med AQ Group.

• Uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone Oy i Finland.

• Leverans av byggvärmemoduler till Universeums visualiseringslabb.

• Godkänd finansiering för byggnation av Smart Grid-anläggning inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems.

• Lansering av digitalt affärsområde.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• Ytterligare uppföljningsorder från norska UCO.


Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 08:30 CET.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ) Telefon 0706-61 57 77 E-post: fs@energysave.se

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Newsletter Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner