Pressida

Press

2022-05-27

ES Energy Save Holding AB (publ) kommer, tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Alingsås Energi, att bygga en pilotanläggning för lokal energiförsörjning. Digitalisering av styrsystemen gör det möjligt att optimera styrningen av olika energikällor vilket minskar energikostnader och utsläpp av koldioxid.

Pilotanläggningen utvecklas inom ramen för EU ERA-Net Smart Energy Systems projektet GENTE och syftet är att utveckla styrsystem som bygger på Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI).

– Detta är en mycket bra möjlighet för att visa hur våra mest avancerade system kan skapa nya energilösningar som Europa kommer att behöva i framtiden, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

I projektet kombineras Energy Saves värmepumpssystem med andra miljövänliga energikällor i lokala energicentraler. Denna flexibilitet skapar ökad kapacitet och gör de lokala elnäten mindre beroende av det övergripande kraftnätet. Energicentralerna kommer att optimeras för att användarna skall uppnå energikostnadsbesparingar samt positiva miljöförbättringar.

– Pilotanläggningen kommer att visa hur vi kan tillvarata synergierna på lokal nivå. Vi kommer att bygga ihop flera energiflöden som alla är miljöriktiga, såsom fjärrvärme och miljövänlig el, samt reducera negativa miljöeffekter och energikostnader samtidigt som vi minskar belastningen på elnätet, säger Rickard Bern, VD för Alingsås Energi.

Digitaliseringen av styrsystemen möjliggör intelligenta och distribuerade uppvärmningslösningar som tar hänsyn till datasekretess, användarnas beteenden och systemets behov av att kommunicera med andra system.

– Genom samarbetet med innovativa svenska energiföretag och europeiska nyckelkompetenser kommer vi att flytta fram fronten för miljöriktig energiteknik, säger Tuan Le, docent, Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet GENTE delfinansieras av Energimyndigheten inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems. Detta ger företagen samt Chalmers Tekniska Högskola på 5,19 miljoner kronor inom ramen för ”European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme”. I projektet deltar energi- och IT-företag samt universitet i Schweiz, Spanien, Turkiet och Sverige. Av de totalt sex tester som genomförs i tre länder, medverkar Energy Save i de bägge testanläggningarna som byggs i Sverige. Det totala stödet för projektet är 1,8 miljoner Euro.

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information, vänligen kontakta: Torbjörn Assarsson, VD, ES Systems AB. Telefon 070-358 31 10. E-post: ta@energysave.se

Läs mer

 

Nyhetsbrev

2021-12-17

Newsletter Energy Save

2021-12-17

Nyhetsbrev Energy Save

2021-10-15

Newsletter Energy Save

2021-10-08

Nyhetsbrev Energy Save

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner