slider image
slider image
slider image

ES Multifunktionstankar

Välisolerade 75, 300 eller 500 liters multifunktionstankar
för värme och tappvarmvattenproduktion.

Det kompletta värmesystemet för din bostad

ES Multifunktionstank är helhetslösningen för ett vattenburet system för tappvarmvatten och bostadsuppvärmning. Systemet har anslutningsmöjligheter för flera olika energikällor och blir på det sättet navet i husets värmesystem. Multifunktionstanken kan nyttjas som fristående varmvattenberedare eller kombineras med exempelvis pelletskaminer, värmepumpar och vattenmantlade vedkaminer. Flexibiliteten gör att systemet kan byggas ut gradvis och anpassas för framtida behov.

 

Genom att ansluta en ES luft/vattenvärmepump till en ES Multifunktionstank, MWT,  skapas förutsättningar för ett mycket modernt energisystem, där ES välutrustade multifunktionstankar blir navet i husets nya och moderna värmesystem.

 

Effektiv uppvärmning av varmvattnet

Varmvattnet kan förvärmas eller värmas maximalt via tankens slingor i rostfritt stål. Lösningen innebär att varmvattnet inte lagras i värmebehållare utan värms upp direkt via spiralerna. På så sätt kan temperaturen i pannan sänkas vilket minskar energiåtgången. Vid ökat behov av varmvattenuttag kan tanken kompletteras med värmepump, solfångare eller annan värmekälla. Genom tankens olika slingor för tappvarmvatten, får man ett ytterst kostnadseffektivt värmesystem som omfattar både tappvarmvatten och husuppvärmning. En befintlig panna kan användas som reservkapacitet genom att dockas via många anslutningsmöjligheter.

 

Termostatstyrt elpatron

Multifunktionstanken (utom MWT 75) har en termostatstyrd elpatron på 3 kW med reglering från 30–75 °C som ökar tappvarmvattentemperaturen. Elpatronens placering i tankens övre del gör att den verkar oberoende av andra värmekällor som tillkopplas tanken och är en reservkraft som har som funktion att sörja för att temperaturen i toppen av tanken är hög nog för att leverera varmt tappvarmvatten. Elpatronen i toppen av tanken är dock inte anpassad för att täcka hela värmebehovet i ditt uppvärmningssystem. Systemet måste kompletteras med en extern värmekälla såsom en värmepump, solfångare, eller befintlig el- eller oljepanna som är anpassad efter husets totala värmebehov.

 

Temperaturseparering ökar effekten

ES Multifunktionstankar har inbyggda skiktplåtar som temperaturseparerar vattnet för anpassning till förbrukning och anslutna energikällor. När man till exempel ansluter golvvärme till den nedre delen av tanken värms inte vattnet till en högre temperatur än vad som krävs för att hålla önskad rumstemperatur.

 

Elpatron för tillsatsvärme

MWT 300, 500 samt 500C är försedda med en termostatstyrd (30-75°) 3 kW elpatron för tillsatsvärme vid stort tappvattenbehov. Alla tankar har dessutom anslutningsmöjlighet för elpatroner med större kapacitet som säkrar värmebehovet vid toppbelastning av husets uppvärmning. ES Multifunktionstankar har ett (MWT 75 och MWT300), alternativt två (MWT500), strategiskt placerade extra uttag R50 för elpatron i tanken, där man kan sätta in ytterligare elpatron/er upp till 18 kW/styck om inte befintliga värmekällor klarar husets totala värmebehov och mer kapacitet önskas. Tankens olika anslutningsmöjligheter gör det möjligt att kombinera med värmepumpar för högtemperaturanläggningar.

 

Rostfritt stål

ES Multifunktionstankar är gjorda i rostfritt stål vilket håller systemet rent, ger hög effektivitetsgrad och förlänger systemets livslängd. ES Multifunktionstankar är godkända som rena varmvattenberedare. De korrugerade spiralerna i rostfritt stål ger optimalt värmeutbyte mellan ackumulatorvolymen och varmvatten eller tillförd solenergi. Det gör att den lagrade energin i tanken på ett effektivt sätt överförs till tappvarmvattnet.

 

Standardkopplingar

För optimalt flöde och vid inkoppling av värmekällor med hög effekt är alla anslutningar till spiraler och vattenvolym av 1″-typ, MWT 500C har 2″- anslutningar.

Please contact me
Specifikationer
MWT 75.4 MWT 300.4-3H MWT 500.4-3H MWT 500C.1
Max vattentryck 10 bar
Max vattentemperatur 95°C
Volym 75 L 300 L 500L
Height 875 mm 1 560 mm 1 850 mm
Diameter 476 mm 630 mm 700 mm
Skiktplåt Ja Ja, 960 mm från botten Ja, 1 145 mm från botten
Tankmaterial Rostfritt stål 304
Slingmaterial Rostfritt stål 316
Färg Grå
Termometer Ja, i toppen Ja, 1 i toppen och 1 i botten
Isolering 50 mm polyuretan 100 mm polyuretan 70 mm polyuretan
R50-uttag för elpatroner 1 1 2 2
Intern elpatron Nej 3 kW
Anslutningar för värmesystemet 2 st, 1″ invändig gänga 8 st, 1″ invändig gänga 8 st, 1″ invändig gänga 8 st, 2″ invändig gänga
Anslutningar duschslinga 2 st, 1″ invändig gänga 4 st, 1″ invändig gänga 4 st, 1″ invändig gänga 4 st, 1″ invändig gänga
Anslutning solslinga 2 st, 1″ invändig gänga 2 st, 1″ invändig gänga 2 st, 1″ invändig gänga
Anslutning dränering, offeranod och expansionsventil 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Vikt 30 kg 95 kg 101 kg 101 kg
Duschslinga 1 15 meter, 22 mm 20 meter, 22 mm 20 meter, 22 mm 20 meter, 28 mm
Duschslinga 2 20 meter, 22 mm 20 meter, 22 mm 15 meter, 25 mm
Solslinga 10 meter, 22 mm 15 meter, 22 mm 15 meter, 28 mm
Artikelnummer 120177 120175 120176 120239
Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner