Energy Save som investering

Fem skäl att investera i Energy Save

01.
Stor potentiell marknad skapad av den gröna omställningen

Om klimatmålen i världen ska nås måste utsläppen från bygg- och fastighetssektorn minska. EU har lagstiftat om att fasa ut naturgas och kol genom grön elektrifiering. För att nå EU-målet om minskade koldioxidutsläpp med 55 procent till 2030, måste andelen värmepumpssystem öka kraftigt i det befintliga fastighetsbeståndet. Den energieffektiva värmepumpen driven av grön el är en nyckel i branschens gröna omställning.

02.

Stabil affär och konkurrenskraftig position

Energy Save har byggt upp en stabil affär och konkurrenskraftig position för fortsatt expansion med distributörer i 28 länder. Sedan 2009 har bolaget sålt över 20 000 luft/vatten-värmepumpar. Med gediget tekniskt kunnande och stor förmåga att utveckla ny teknik har bolaget tagit fram hybridsystemslösningar som genererar energibesparingar på 40–70 procent jämfört med konventionella alternativ som fjärr- och elvärme eller förbränning av biobränsle, olja och gas. Bolagets fokus på digitalisering av hybridsystem för värme och kyla möjliggör att Energy Save kan bidra till optimering och att skapa den flexibilitet som krävs för att skapa balans i elnäten vid en övergång till grön elproduktion.

03.

Teknik som ger tydliga fördelar i nya segment

Energy Saves prefabricerade energicentraler, så kallade Plug-in-Moduler, minskar kraftigt både kostnader och ledtider jämfört med platsbyggda teknikrum i kommersiella fastigheter. Modulerna är mobila och går enkelt att installera i både nya och existerande byggnader, vilket öppnar möjligheter i det helt nya segmentet temporär värme, specifikt i byggnader som är under byggnation.

 

Därtill har bolaget utvecklat ett digitalt säljverktyg – ES Konfiguratorn, vilket minskar kostnaderna för projektering, energianalys och systemdesign samtidigt som arbetsprocessen och tiden för offert- och ritningsarbete förkortas. Energy Save möjliggör en industrialisering av värmepumpsbranschen samtidigt som konsultinsatserna digitaliseras, och sänker därmed kompetens- och installationskapacitets- tröskeln för Europa att investera i grön svensk energiteknik.

04.

Växer snabbare än snabbt växande marknad

Den europeiska marknaden för värmepumpar växer snabbt och Energy Save växer snabbare än marknaden i stort. Under 2022 växte marknaden med över 39 procent enligt EHPA. Under verksamhetsåret 2022/2023 period växte Energy Save med 176 procent.

05.

Nischspelare med skalbar affärsmodell och
partnerskapsstrategi samt stabil ägarbas

Energy Save verkar för att bli ledande inom attraktiva nischer med innovativa produkter som särskiljer sig från konkurrenternas på marknaden. Bolagets skalbara affärsmodell, med partners för både tillverkning och distribution, säkerställer korta ledtider samt låga utvecklings-, produktions- och leveranskostnader av värmepumpsystem. Den stabila ägarbasen, där de två huvudägarna är aktiva i bolaget som VD respektive produktutvecklingschef, bidrar dessutom till trygghet och underlättar snabba beslut.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner