Valberedning

I enlighet med de principer för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska valberedningen inför ES Energy Saves årsstämma 2024 består av minst tre och högst fyra ledamöter, varav minst två och högst tre ledamöter ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare per den 31 januari 2024. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Inför Bolagets årsstämma 2024 består valberedningen av Lars Solheim (utsedd av Christian Gulbrandsen), Linus Lindström (utsedd av Project Air AB), Richard Torgerson (utsedd av Nordea Funds) samt Per Wassén (styrelsens ordförande). Valberedningens ledamöter har utsett Linus Lindström till valberedningens ordförande.

Det är valberedningens uppgift att till årsstämman 2024 lämna förslag till (i) val av ordförande vid stämman, (ii) beslut om antal styrelseledamöter, (iii) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), (iv) val av styrelseledamöter, (v) val av styrelseordförande, (vi) beslut om arvode till revisor, (vii) val av revisor, (viii) beslut om principer för tillsättande av valberedning samt (ix) beslut om principer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@energysave.se senast den 31 maj 2024.

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner