Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

STYRELSEORDFÖRANDE

Per Wassén

Född 1961. Styrelseordförande sedan 2021 och styrelseledamot sedan 2020.

Per Wassén har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Per Wassén har tidigare varit Investment Director på Volvo Group Venture Capital AB, styrelseordförande och verkställande direktör i Powercell Sweden AB (publ) samt styrelseledamot i AWA Sweden AB.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Wé Corporations AB. Styrelseledamot i Impact Coatings AB (publ), Hexatronic Group AB, GU Ventures AB och ledamot i Kungliga Ingenjörs Vetenskapsakademin.

Innehav i Bolaget: 35 000 B-aktier samt 20 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:2.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

STYRELSELEDAMOT

Bo Westerberg

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2019.

Bo Westerberg har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik/industriell ekonomi från Kungliga Tekniska högskolan. Bo Westerberg har 40 års erfarenhet från ledande positioner i internationella industribolag och managementkonsultbolag såsom Philips Elektronikindustrier, Maynard MEC Management Consulting samt Ericsson AB. Bo Westerberg har bland annat varit verkställande direktör i Indelec SA i Bilbao, Spanien, (dotterbolag till Ericsson) samt Vice President Corporate Sourcing för Ericssonkoncernen.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nötudden Capital AB och Nötudden Förvaltning AB. Styrelseledamot i Cuptronic Technology AB, Newtor Property Group AB, Nötudden Fastigheter AB, Nötudden Fastighetsutveckling AB, Nötudden Fyrislund 11:4 AB, Nötudden Fyrislund AB, Stadsudden Asken 18 AB, Stadsudden Asken 2 AB samt Stadsudden Fastigheter AB. Styrelsesuppleant i Irené Westerbergs Projekt AB, New Barrington & Rose Capital AB och Newtor Capital AB.

Innehav i Bolaget: 157 577 B-aktier samt 20 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:2.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

STYRELSELEDAMOT

Christian Gulbrandsen

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2017.

Christian Gulbrandsen har utbildning inom matematik, fysik, elektronik samt försvarsutbildning från Försvarsmakten. Christian Gulbrandsen har tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Christian har tidigare erfarenhet som försäljnings- marknads- och produktionschef för FOMA Norge AS. Christian Gulbrandsen är medgrundare av Energy Save-koncernens verksamhet.

Pågående övriga uppdrag: Christian Gulbrandsen har inga pågående övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 674 320 A-aktier och 245 385 B-aktier.

Oberoende: Inte oberoende i förhållande bolagets större aktieägare och inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

STYRELSELEDAMOT

Fredrik Sävenstrand

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2017.

Fredrik Sävenstrand är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet och rättsvetare vid Karlstads universitet. Fredrik Sävenstrand har erfarenhet inom verksamhetsuppbyggnad och konceptutveckling inom huvudsakligen energiteknik samt har erfarenhet från värmepumpmarknaden. Fredrik Sävenstrand är medgrundare av Energy Save-koncernens verksamhet.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot i Project Air AB.

Innehav i Bolaget: 674 320 A-aktier och 223 670 B-aktier genom helägda bolaget Project Air AB, samt 5 350 B-aktier genom närstående.

Oberoende: Inte oberoende i förhållande bolagets större aktieägare och inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

STYRELSELEDAMOT

Inge Olausson

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2017.

Inge Olausson har en ekonomiutbildning från Göteborgs universitet. Inge Olausson har över 30 års erfarenhet från ledande positioner i internationella industribolag såsom SCA Hygien (Essity), Nobel Biocare, Mölnlycke Health Care, Stampen Media Group samt interim CTO för KappAhl AB. Framför allt som CIO, COO men även som VD för dotterbolag inom nämnda koncerner.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot i Olausson Konsult AB samt managementkonsult för Olausson Konsult AB.

Innehav i Bolaget: 44 000 B-aktier privat och genom det helägda bolaget Olausson Konsult AB, samt 20 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:2.

Oberoende: Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

STYRELSELEDAMOT

Julia Norinder

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2023.

Julia Norinder har en Master of Science inom International Business Management från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt har gått vidareutbildningar inom företagsledning och ledarskap. Julia Norinder har tidigare arbetat med ledarskap och komplexa förändringar i olika roller under de senaste 20 åren och har i samband med det också varit verksam som författare och föreläsare. Julia Norinder har en bakgrund som management- och organisationskonsult samt verkställande direktör på konsultbolaget Preera samt har varit HR- och kommunikationschef på SIDA (Swedish International Development Agency).

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot i Julia Norinder Consulting AB samt styrelsesuppleant i Peter Bergkvist Invest AB. Vice President för People and Sustainability på Zenseact AB. Föreläsare och utbildare inom ledarutveckling genom Julia Norinder Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 5 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:2.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

STYRELSELEDAMOT

Maha Bouzeid

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2023.

Maha Bouzeid har en Master of Science inom Industrial Engineering and Management samt en Master of Science inom Industrial Marketing och Market Research, båda från Linköpings universitet. Maha Bou-Zeid har även gått kurs inom företagsekonomi vid SSE Executive Education samt styrelseledamotsutbildning vid Novare. Maha Bou-Zeid har tidigare bland annat arbetat som Vice President & Head of Procurement hos Ericsson med ansvar över Mellanöstern och Afrika, Executive Director och Head of Growth hos Polarium samt Executive Advisor hos Univrses.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot i Senior Material Holding Company (Europe) AB, Senior Material (Europe) AB, Power Circle AB och Maha Invest AB. Vice president och regionchef för Sverige, Mellanöstern samt Afrika hos Business Sweden.

Innehav i Bolaget: 4 938 B-aktier, privat och genom närstående, samt 20 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 genom det helägda bolaget Maha Invest AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ledande befattningshavare

Fredrik Sävenstrand

Verkställande direktör sedan 2020.

En presentation av Fredrik Sävenstrand återfinns i avsnittet “Styrelse” ovan.

Christian Gulbrandsen

CTO och anställd i koncernen sedan 2020.

En presentation av Christian Gulbrandsen återfinns i avsnittet “Styrelse” ovan.

Helena Wachtmeister

Född 1985. Chief Financial Officer sedan 2018.

Helena Wachtmeister har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Helena Wachtmeister har grundat redovisningsbyrån Företagarnas Redovisning Väst AB (FRV) samt har tidigare erfarenhet som ekonomiansvarig på Welcom i Göteborg AB samt som redovisningsansvarig på Bil Nilsson i Alingsås AB.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot samt redovisningsuppdrag i Företagarnas Redovisning Väst AB.

Innehav i Bolaget: 6 000 B-aktier samt 10 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.

Yibo Zhao

Född 1985. Vice VD för koncernen sedan 2023 och anställd i Bolaget sedan 2022.

Yibo Zhao har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Yibo har tidigare erfarenhet som Business Manager i Powercell Sweden AB (publ) samt som verkställande direktör i Powercell Sweden AB:s (publ) dotterbolag Powercell Fuel Cell Shanghai Co. Ltd. i Kina.

Pågående övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden-China Trade Council Ekonomisk förening.

Innehav i Bolaget: 28 923 B-aktier samt 10 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.

Mevludin Divovic-Hadzic

Född 1991. CCO för koncernen sedan 2023 och anställd i Bolaget sedan 2022.

Mevludin Divovic-Hadzic är utbildad energiingenjör från Högskolan i Borås. Mevludin har tidigare erfarenhet som affärsutvecklare inom Bolaget samt som Business Manager för produktområde fjärrvärme och fjärrkyla i Göteborg Energi AB.

Pågående övriga uppdrag: Mevludin Divovic-Hadzic har inga pågående övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: 1 152 B-aktier samt 10 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1.


 

Aktien

ES Energy Save är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

 

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner