Press

Energy Save expanderar i Mälardalen

28 maj 2021 13:53

 

För att möta en ökad efterfrågan på hållbar värmeenergiproduktion och intresse för bolagets produktkoncept med prefabricerade energicentraler i Mälardalen, förstärker Energy Save nu organisationen med extra säljresurser i området. Bostadsbyggandet är synnerligen intensivt i regionen och lockar de bästa och mest innovativa bostadsutvecklarna i landet. Etableringen är ett strategiskt viktigt steg för att öka marknadsnärvaron när bolagets nya koncept nu rullas ut över hela Skandinavien.

Energy Save tillverkar och levererar flexibla värmepumpssystem, för fasta eller tillfälliga installationer. Produkterna ger sänkta energikostnader och bidrar till en grön miljöprofil. De koncept som nu lanseras är EcoStation och TemporaryClimate inom området för prefabricerade energicentraler, samt HeatStarDX som är inriktat mot energieffektiv kyla och värme i kommersiella högeffektiva ventilationsaggregat och lämpar sig för hela fastighets- och byggbranschen.

–Marknaden i Stockholmsregionen går fortsatt starkt och här finns många av de fastighetsutvecklare, byggentreprenörer och byggherrar som vi vill nå med våra nya koncept. Därför är det ett viktigt steg för Energy Save att finnas representerade i området, säger Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef på Energy Save Systems, som står för etableringen.

Ett lokalkontor kommer inom kort att öppnas i Västerås, och först ut att förstärka Energy Saves närvaro i Mälardalsområdet är Bosse Willegard. Han har fastighetsbakgrund med lång erfarenhet som bland annat marknadschef för VVS-kedjan Bad & Värme, som VD på Mälarvillan, samt som marknadschef på MIAB Facility Service i Stockholm. Bosse har under många år även drivit egen marknadsbyrå.

–Vår utmaning är att få marknaden inom bygg och fastighet att snabbt ställa om till ett miljövänligare energislag. Närheten till kunden och kundernas marknad är viktig, precis som att kunden känner att vi på Energy Save har lokalkännedom och koll på vad som händer i regionen, säger Bosse Willegard, Energy Save Mälardalen. Planen är att rekrytera ytterligare personal till lokalkontoret i Mälardalen under 2021. Det är en del i Energy Saves långsiktiga affärsplan, som innebär att de nya koncepten för fastighets- och byggbransch sedan kommer att skalas upp och lanseras utanför Skandinavien genom det distributörsled som idag finns i 22 länder.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Hansson, Projekt och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se

Bosse Willegard, Energy Save Mälardalen, bw@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner