Press

Regulatoriskt

Energy Save får uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone OY

04 maj 2022 10:42

 

ES Energy Save Holding AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone OY på ytterligare tre mobila värmepumpscentraler, så kallade Plug-in-Moduler, för användning i Skanskas byggverksamhet på den finländska marknaden.

Byggvärmesegmentet är ett av Energy Saves strategiska tillväxtområden och affären med Skanska Rakennuskone OY utgör en uppföljningsorder enligt villkoren i det ramavtal som tidigare ingåtts mellan parterna.

Plug-in-Modulen är ett komplett system för alla typer av tillfälliga behov av uppvärmning, kylning och torkning av exempelvis nybyggnationer och byggarbetsplatser. Den aktuella leveransen omfattar tre prefabricerade mobila Plug-in-Moduler av modellen ES HeatBox Hydro 90 med luft/vatten-teknik. Den här typen värmepumpscentral är baserade på EVI-teknik vilket möjliggör högt effektuttag och höga framledningstemperaturer också vid låga utomhustemperaturer, vilket ökar produkternas konkurrenskraft inom byggvärmesegmentet.

Skanska Rakennuskone OY har under 2021 köpt och fått leverans av en mobil värmepumpscentral av samma typ som i den nu aktuella beställningen.

– HeatBox Hydro 90 är direkt framtagen för att matcha de tuffa krav som gäller för nordiska byggarbetsplatser och vi är väldigt glada över att Skanska nu väljer att beställa fler enheter efter att ha gjort en grundlig utvädring av både affär och teknik, säger Niklas Hansson, affärsutvecklingschef för Energy Save.

Affären genomförs under det innevarande brutna räkenskapsårets första kvartal (maj till juli 2022) till marknadsvärde enligt en på förhand fastställd volymbaserad prismodell och bidrar positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden. Leverans sker under maj till juni 2022.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 10:42 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se, 0724-514343

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner