Press

Regulatoriskt

Energy Save har tagit emot ett flertal ordrar på totalt 36,5 MSEK

08 apr 2022 12:58

 

ES Energy Save Holding AB (publ) har erhållit ett antal ordrar på totalt 36,5 MSEK från bolagets distributörer på den italienska, finska respektive danska marknaden. Ordersumman utgörs av produkter inom bolagets affärsområde för kommersiella fastighetssystem såväl som villavärmepumpar. Ordrarna är bindande och skall levereras i omgångar under Q1 och Q2 under det brutna räkenskapsåret 2022/23. Affären omfattar produkter för direktleverans från fabrik och kommer därmed att bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden.

Energy Saves distributörer skalar nu upp sina verksamheter och lägger i ökande omfattning order med direktleverans från fabrik, vilket gynnar bolagets möjlighet till fortsatt expansion.

– Flera av våra distributörer möter just nu en ökad efterfrågan på de nationella marknaderna, bland annat som ett resultat av den pågående europeiska energikrisen. Efterfrågeökningen drivs dessutom av accelererande omställningskrav och de förstärkta incitamenten att snabbt minska olje- och gasberoendet, säger Fredrik Sävenstrand, vd för ES Energy Save Holding AB.

Med ett skandinaviskt varumärke och produktutveckling, samt en tydlig inriktning på luft/vatten- och hybridsystemteknik med fokus på digitalisering och prefabricering, står Energy Save rätt positionerat med rätt produkter i förhållande till europamarknadens behov.

– Vår målsättning är att fortsätta växa snabbare än marknaden i det snabbast växande värmepumpssegmentet, avslutar Fredrik Sävenstrand.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08 12:58 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner