Press

Regulatoriskt

Energy Save köper ut minoritetsdelägare från dotterbolag

27 okt 2023 08:53

 

ES Systems AB, ett av ES Energy Save Holding AB:s tre svenska dotterbolag, bedriver verksamhet inom affärsområdet Kommersiella fastigheter. Bolaget ägs av ES Energy Save Holding AB med Torbjörn Assarsson och Niklas Hansson som minoritetsdelägare.

I syfte att säkra koncernens IP-rättigheter, kunna satsa offensivt på det kundsegment som har störst tillväxtpotential samt renodla och effektivisera koncernens organisation, har ES Energy Save Holding AB idag skrivit avtal med minoritetsägarna om att köpa deras andelar i ES Systems AB för totalt 12,98 MSEK.

Torbjörn Assarsson äger idag ca 17 procent av dotterbolaget och Niklas Hansson äger ca 5 procent av bolaget. Ersättningen för deras andelar kommer att ske kontant och transaktionen kommer att genomföras omgående. Redovisningsmässigt innebär transaktionen att det inte kommer att redovisas någon minoritetsandel av resultat respektive eget kapital i bolagets finansiella rapporter framöver.

Sammantaget innebär överenskommelsen att koncernen Energy Save får ett 100-procentigt ägande och säkerställer att de resurser som dotterbolaget ES Systems AB har kommer att kunna bidra till utveckling även i koncernens övriga delar samtidigt som bolaget får tillgång till koncernens samtliga resurser, utan att det skapar intressekonflikt.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 08:53 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner