Press

Energy Save och El-Björn inleder försäljningssamarbete – totallösning för klimatsmart byggvärme

12 feb 2021 09:36

 

ES Group och El-Björn ingår samarbete för att erbjuda byggbranschen ett gemensamt produktkoncept; en energieffektiv och grön lösning för rätt byggklimat. Produktkonceptet bygger på att man erbjuder en lösning med ES Plug-in-Modul och El-Björns slang-, fläkt- och styrsystem. Tillsammans tar bolagen en tätposition för att minska byggsektorns klimatavtryck.

– För oss innebär samarbetet med välrenommerade och nytänkande El-Björn ett viktigt strategiskt steg för att etablera våra produkter på marknaden och ger oss ett starkare kundbjudande i och med att en viktig distributionsväg etableras mot det byggsegment som nu med full kraft växer fram för ES Group, säger Niklas Hansson, Affärsutvecklingchef på ES Groups dotterbolag ES Systems.

I byggbranschen växer efterfrågan på klimatsmarta lösningar för att värma och torka ut fastigheter under byggnation. Ledande aktörer i sektorn har börjat använda ES Groups Plug-in-Modul som ett smidigt och miljövänligt uppvärmningsalternativ för miljöriktig och effektiv värme under byggskedet. Kraven på klimatdeklaration för att minska CO2-utsläppen vid uppförande av byggnader från och med år 2022 driver på utvecklingen.

El-Björn är marknadsledande i att förse arbetsplatser med kraft, ljus och värme och ligger i framkant när det gäller den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet i form av bland annat slang-, fläkt- och styrsystem. ES Groups Plug-in-Moduler säkerställer, genom sin patenterade teknik, en grön och energioptimerad uppvärmning och uttorkning under byggnationsfasen. Tillsammans skapar bolagens produkterbjudande avsevärda CO2-reduceringar jämfört med konventionella byggvärmealternativ, som direktverkande el, gasol eller diesel.

– Energy Save och El-Björn delar samma grundläggande övertygelse om att ökade miljövinster och minskade energikostnader går hand i hand och genom att gifta samman de produktkoncept som bolagen utvecklat var för sig skapas starka synergier och spännande möjligheter, menar Christian Harström, Head of Product & Product Manager på El-Björn.

Byggsektorn står för ca 20 % av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen under produktionsskedet i byggindustrin kommer att vara under luppen i många år framöver.

– Samarbetet med El-Björn bidrar väsentligt till genomförandet av vår affärsplan där vi etablerar en affär för Plug-in-Moduler inom byggvärmesegmentet, för att därefter bygga en affär mot nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter samt vid energimoderniseringar inom det befintliga fastighetsbeståndet, säger Fredrik Sävenstrand, VD på ES Group.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta: 

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Niklas Hansson, Projekt och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se

Christian Harström, Head of Product & Product Manager Connect, christian.harstrom@elbjorn.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner