Press

Energy Save och HSB Living Lab tillsammans i framtidens energisystem!

23 apr 2020 13:08

 

På Chalmersområdet i Göteborg ligger HSB Living Lab som ägs och drivs av HSB tillsammans med ett konsortium bestående av tolv aktörer inom energi-, miljöteknik- och fastighetsbranschen. HSB Living Lab tilldelades World in Property Award på Fastighetsgalan i januari 2020.  I HSB Living Lab testkörs för närvarande ett av Energy Saves värmepumpssystem. Systemet, som heter ES NordFlex, bygger på luft/vattenvärmepumpsteknik som integreras med olika basvärmekällor, som tex olja, el, fjärrvärme eller pellets. Med ett system som kan kombinera värme från flera källor så kan energianvändningen optimeras på ett mycket kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. 

Installationen i HSB Living Lab är en del i det större projektet Innovative Energy Management, som är ett samverkansprojekt där bland annat Chalmers och Göteborgs Energi medverkar. Innovative Energy Management syftar till att undersöka vilken påverkan ett innovativt energistyrsystem kan ha på en byggnads flexibilitet och energianvändning. 

ES NordFlex-systemet som har installerats består av två 9 kW värmepumpar samt tre 500-liters ackumulatortankar med tillhörande styrsystem. Detta testkörs tillsammans med ett intelligent energistyrningssystem, BEMS, vilket är ett Chalmersprojekt som HSB Living Lab driver. BEMS-projektet syftar till att styra och balansera energiflöden av elektrisk energi och fjärrvärme. Huvudsyftet är att vid varje tillfälle optimera energianvändningen genom att kunna använda det energislag som är billigast och inte har en bristsituation. 

Installationen av Energy Saves värmepumpar och ackumulatortankar gör hela systemet effektivare, vilket leder till kostnadseffektiviseringar och mindre miljöpåverkan. Ackumulatortankarna möjliggör att elektrisk energi kan lagras som värme på ett miljöriktigt sätt och därefter användas då behovet av energin uppstår. På så sätt kan energi hämtas till fastigheten när den är som billigast och det finns gott om den, för att sedan användas när behov uppstår, vilket ju ofta sammanfaller med tidpunkter på dygnet när energi är som dyrast. 

-Systemet ger viktiga förbättringar, ekonomiskt och miljömässigt för fastighetsägaren, men även fördelar för energileverantörerna, säger Torbjörn Assarsson, VD för ES Systems AB, Energy Saves verksamhet inom fastighetssystem. 

Projektet ligger helt i linje med både Energy Saves och HSB Living Labs strävan om att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Ett av projektets syften är också att kunna visa studenter, företag och andra besökare hur moderna fastigheters energisystem kan byggas och optimeras. Hos HSB Living Lab får besökare möjlighet att se hur produkter från Energy Save kan möjliggöra uppvärmning, energilagring och intelligent styrning på ett miljövänligt sätt, samtidigt som energianvändningen optimeras, både för den aktuella fastigheten och för samhället i stort. 

Fakta om HSB Living Lab: 

HSB Living Lab är en resa mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och huset stod på plats 2016. Här bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever ett 30-tal personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab finns på Chalmersområdet och projektet är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och är en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

För mer information:

Torbjörn Assarsson, VD, ES Systems AB, ta@energysave.se +46 (0)70 358 31 10

Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig, HSB Göteborg, Jens.Holmberg@hsb.se, 010-442 21 40

Relaterade länkar

 

 

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner