Press

Regulatoriskt

Energy Save stärker sin supply chain genom investering i ny fabrik i Europa

16 nov 2023 17:34

 

Energy Save är medgrundare till ett nytt bolag som kommer att bygga en värmepumpsfabrik i Turkiet. Satsningen är en strategiskt värdefull investering som både kommer att förstärka bolagets supply chain och som genom ägandet ger Energy Save ett direkt inflytande över driften av fabriken.

Byggandet av fabriken i Istanbul Trakya Free Trade Zone är planerad att börja under första halvåret 2024 och fabriken beräknas stå färdig under andra halvåret 2025. Investeringen kommer att kosta ES Energy Save Holding AB ca 23 MSEK, och görs tillsammans med bolagets största leverantör GD Amitime Thermal Technologies Co. Ltd. Energy Saves finansiering sker med kapital som togs in i den emission som bolaget genomförde i februari 2023. En fjärdedel av aktiekapitalet kommer att betalas kontant vid bolagets grundande. Resten av beloppet kommer att betalas kontant i takt med att fabriken byggs, dock senast inom två år i enlighet med turkisk handelsrätt. Energy Save kommer att äga 10 procent av bolaget och Amitime kommer att äga 88 procent. Resterande 2 procent kommer att ägas av bolagets lokala management.

Investeringen innebär att Energy Save genom styrelserepresentation får inflytande över strategiska beslut i det nya bolaget samtidigt som framtida produkttillgång säkras genom att Energy Save får högre prioritet i tider av stor efterfrågan.

– Under det senaste året har vi utvecklat vårt distributionsnätverk vilket, tillsammans med vår styrka i form av IP och know-how kring exempelvis hybridteknik och digitalisering, har stärkt vår position i värdekedjan. Den investering vi nu gör med Amitime är ytterligare ett exempel på hur vi utvecklar affären i linje med vår partnersskapsstrategi. Investeringen innebär att vi breddar och skapar synergier i vår supply chain samt möjliggör värmepumpstillverkning närmare våra europeiska kunder. Det nya bolaget och den nya värmepumpsfabriken kommer inte bara att generera avkastning, utan säkrar även tillgången till Energy Saves produkter under kommande år, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

Kapaciteten för den nya Europafabriken planeras inledningsvis att uppgå till 50 000–100 000 enheter per år.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-16 17:35 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner