Press

Regulatoriskt

Energy Save tecknar ramavtal med Skanska Rakennuskone i Finland

20 okt 2021 11:20

 

Energy Save Holding AB (publ) har tecknat ramavtal med Skanska Rakennuskone OY och den inledande leveransen är en mobil värmepumpscentral, en så kallad Plug-in-Modul, för användning i Skanskas byggverksamhet på den finländska marknaden. Ramavtalets löptid är 14 månader med möjlighet till förlängning om ytterligare 12 månader.

Byggvärmesegmentet är ett av Energy Saves strategiska tillväxtområden och affären med Skanska Rakennuskone OY utgör Energy Saves första affär på den finländska marknaden. Energy Saves Plug-in-Moduler finns därmed representerade i Sverige, Norge och Finland.

Affären omfattar inledningsvis en prefabricerad, mobil Plug-in-Modul av modellen ES HeatBox Hydro 90 med luft/vatten-teknik. Modulen är ett komplett system som svarar mot tillfälliga behov av värme, kyla och torkning på exempelvis byggarbetsplatser.

– HeatBox Hydro 90 är baserad på värmepumpar med senaste EVI teknik som möjliggör höga effektuttag och höga framledningstemperaturer vid låga utomhustemperaturer och är direkt framtagen för att matcha behovet på byggarbetsplatser. Modulen är enkel att installera med komplett övervakning vilket ökar produktens konkurrenskraft inom det nordiska byggvärmesegmentet, säger Fredrik Sävenstrand, vd för Energy Save.

Affären är en startleverans till marknadsvärde, och leverans är planerad under oktober månad 2021. Försäljningen har en begränsad påverkan på Energy Saves resultat, men innebär ett första steg in på den finländska marknaden och ett nästa steg för bolagets satsning på temporär värme. Enligt avtalet har Skanska Rakennuskone OY möjlighet att beställa fler moduler enligt en redan fastställd volymbaserad prismodell.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 11:20 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner