Press

Energy Saves värmepumpar godkända för installation i smarta elnät

30 nov 2023 11:14

 

ES Energy Save Holding AB (Publ) har fått certifikat på att bolagets produkter är godkända att integreras i smarta elnät, så kallade smart grids. Certifieringen SG Ready innebär att värmepumparna exempelvis kan användas för att balansera elnät vars kapacitet är otillräcklig.

Ett smart elnät använder avancerad teknik för att övervaka och styra distributionen av elektricitet, vilket möjliggör effektivare, pålitligare och mer hållbara elsystem. För att en värmepump ska vara SG Ready behöver styrförmågan i värmepumpen kunna hantera externa styrsignaler från t.ex. nätägaren, aggregatorer eller andra liknande aktörer för att möjliggöra att värmepumpen blir en resurs att tillgå i elnäten.

– Smarta elnät blir alltmer intressant i takt med att efterfrågan på elektricitet stiger snabbare än elnätens kapacitet. Digitaliseringen av värmepumpstekniken gör att vi kan öka flexibiliteten och styrbarheten i lokala elnät för att optimera användningen av el. Våra värmepumpar blir på så sätt centrala för utvecklingen av hållbara elnät, säger Mevludin Divovic-Hadzic, CCO på Energy Save.

Certifieringen SG Ready gäller i hela Europa men är ett ursprungligen tyskt initiativ framtaget av BWP, den tyska värmepumpsföreningen. Tillsammans med en Heat Pump KEYMARK Certification utgör SG Ready grunden för att listas på den så kallade BAFA-listan.

– I Tyskland är det nödvändigt att vara uppsatt på BAFA-listan, eftersom det endast är dessa värmepumpar som är kvalificerade för finansiellt stöd. I och med certifikatet SG Ready har Energy Save nu kunnat ansöka om att få vara med på BAFA-listan, vilket är ett strategiskt steg för att kunna expandera vår verksamhet i Tyskland, avslutar Mevludin Divovic-Hadzic.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner