Press

Regulatoriskt

ES Group förstärker styrelsen med Per Wassén

19 nov 2020 14:33

 

Styrelsen i ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) kommer att kalla till extra bolagsstämma där Per Wassén nomineras till ny styrelseledamot. Per Wassén kommer närmast från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell där han mellan 2008 och 2015 var styrelseordförande och mellan 2015 och 2020 VD. 

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om inval av Per Wassén till ES Energy Save Holding AB:s styrelse. Kallelsen till stämman kommer att publiceras separat under de kommande dagarna.

Per Wassén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare, dock äger han 13 000 aktier i ES Group, dessa aktier har förvärvats i marknaden sedan bolagets notering på Spotlight Stock Market.

Leif Åkerblad, styrelseordförande i ES Energy Save Holding AB:

– Vi kommer att dra stor nytta av Per Wasséns omfattande erfarenheter, hans kunnande inom energisektorns transformering mot förnyelsebara energisystem och hans breda kontaktnät i branschen. I den exekutiva roll han hade inom Volvokoncernen var han delaktig i utvecklingen av flera applikationsområden, en erfarenhet som väger tungt i hans förtroendeuppdrag hos oss på ES Group. Han är en ytterst kompetent person med stora erfarenheter av att kommersialisera och industrialisera nya verksamhetsgrenar. Vi är mycket glada över att få samarbeta med Per och på våra två största aktieägares vägnar, Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand (genom Project Air AB), och till uppenbar fördel för alla aktieägare, välkomnar jag Per Wasséns nominering till ES Groups styrelse, ES Group.

Per Wassen säger:

– ES Group har samlat ett hårt arbetande team som levererar innovativa och högkvalitativa lösningar inom den pågående energiomställningen. Jag ser ett kompetent och dedikerat team med ett stort driv att uppnå sin vision om att erbjuda bolagets kunder något som är unikt på marknaden. Energimarknaden genomgår ett paradigmskifte och bolagets produkter skapar förutsättningar och synergier mellan olika energitekniker, vilket kommer att krävas för att samhället skall klara utmaningarna i den pågående energiomställningen. Det är spännande att kunna bidra till den utvecklingen där jag gärna vill utmana och hjälpa styrelse och ledning att stärka företagets marknadsnärvaro globalt och att accelerera den pågående industrialiseringsprocessen.

Per Wassén är född 1961 och är svensk medborgare. Förutom tidigare styrelseuppdrag i flera privata företag har han varit vVD Corporate Strategy and Business Development på AB Volvo, Investment Director i Volvo Group Venture Capital, styrelseordförande i PowerCell Sweden AB, och VD och koncernchef i PowerCell Sweden AB. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och en civilekonomexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Per Wassén har för närvarande styrelseuppdrag i Impact Coatings AB. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning, och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsen i ES Group består i dag av Leif Åkerblad, Inge Olausson, Bo Westerberg samt bolagets grundare Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand (Vd). 

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 14:33 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner