Press

Regulatoriskt

ES Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

04 sep 2020 14:14

 

ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) har blivit godkänt för notering av bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck. ES Groups produktkoncept och affärsmodeller bidrar till en accelererad omställning mot hållbara energisystem med en ökad andel förnyelsebar energi.

– Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group.

I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar via distributionsnätverk i 18 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, med stor nytta för både kommersiella fastigheter och för byggbolag.  

Konventionella lösningar med platsbyggda teknikrum med tillhörande värmepumpar kräver omständlig, tidskrävande och kostsam installation. Där innebär Plug-in-Modulen en betydande effektivisering i och med att hela hantverksprocessen industrialiseras. Genom bättre energiprestanda och lägre driftkostnader ger Plug-in-Modulen stora besparingar och ökade fastighetsvärden både vid nyproduktion och i befintliga fastigheter.

ES Group har också tagit fram ett digitalt konfigureringsverktyg som snabbt ger potentiella kunder ett färdigt systemförslag för en fastighets uppvärmningsbehov och vilka lösningar som krävs för att tillgodose det. Detta ersätter konsultinsatser som tidigare ofta krävt flera veckors arbete och accelererar försäljningsprocessen.

Att Plug-in-Modulen är mobil öppnar möjligheter inom nya marknadssegment, till exempel inom byggvärme. I testprojekt har energiförbrukningen för att värma och torka ut byggen mer än halverats när Plug-in-Modulen använts.

ES Group avser nu att bredda ägandet och noterar Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market för att skapa finansiell handlingsfrihet för att förverkliga Bolagets tillväxtstrategi.

ES Group har nu blivit godkänt för notering av bolagets aktier på Spotlight Stock Market under förutsättning att bland annat lägsta nivån för nyemissionens genomförande om 60 procent i teckningsgrad samt spridningskravet för Bolagets B-aktie uppfylls, senast på noteringsdagen. Första dag för handel är beräknad till den 30 september 2020.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har inför noteringen säkerställt 60 procent, motsvarande 12 MSEK av den totala emissionsvolymen. Teckningsperioden pågår 7–18 september 2020.

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Om bolaget

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar. 

 

ES Energy Save utvecklar och erbjuder energibesparande produkter.  Vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing. 

ES Energy Save marknadsför sina produkter under varumärket E|S® i 18 länder. 

 

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Elin Segerberg, Pressansvarig, Energy Save Holding AB, 0706-463656, es@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner