Press

Regulatoriskt

ES Group inleder samarbete med Powercell

24 maj 2021 15:00

 

ES Group och Powercell Sweden AB har signerat ett inledande samarbetsavtal. De två västsvenska teknikbolagen avser att testa och utvärdera möjliga synergier baserat på att kombinera bolagens respektive produkter. 

Samarbetet kommer att bedrivas i projektform för att tillsammans ta fram och testa ett prototypsystem som kombinerar ES Groups värmepumpcentraler med Powercells bränslecellssystem. 

– Vi är två bolag som på var sitt håll utvecklat patenterad teknik och koncept med stor nytta för den hållbara energiomställning som pågår i samhället. Utvecklingen skapar stora möjligheter för det vi kallar decentraliserade integrerade energisystem, där värmesystem och eltillgång koordineras för att skapa maximal nytta för enskilda såväl som för elnätstrukturen och för samhället. Det här samarbetet syftar till ett pilotprojekt där vi vill undersöka de potentiella synergier som vi idag ser mellan våra respektive teknikplattformar, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Group. 

 – Energimarknaden genomgår stora förändringar för att möta utmaningarna i den pågående omställningen mot ett fossilfritt samhälle och vi vill titta närmare på vilka möjligheter som finns genom att kombinera båda bolagens produkter, säger Andreas Bodén, försäljningschef på Powercell.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-24 15:01 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner