Finansiella rapporter

Regulatoriskt

ES Group: Offentliggörande av halvårsrapport 2020/2021

18 dec 2020 08:30

 

ES Energy Save Holding AB ("ES Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport för perioden maj – oktober, 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.energysave.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet augusti–oktober

• Nettoomsättningen ökade med 44,4% till 13,96 MSEK (9,67).

• Total omsättning ökade med 65,18% till 15,68 MSEK (9,49)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,55 MSEK (-1,19)

• Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 MSEK (-1,28 MSEK)

• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (-0,3)

Halvåret maj–oktober

• Nettoomsättningen ökade med 46,2% till 26,91 MSEK (18,40)

• Total omsättning ökade med 58,2% till 29,10 MSEK (18,45)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,00 MSEK (-2,46)

• Resultatet efter skatt uppgick till -3,59 MSEK

• Resultatet per aktie var -0,7 SEK (-0,7)

Efter ett kvartal med cirka 45 procents försäljningstillväxt jämfört med samma period 2019 ser vi fram emot ett nytt kalenderår och jag är fortsatt trygg med inriktningen i vår affär och vår position på marknaden. Under det senaste kvartalet har vi sett en tillväxt inom grundaffären och ett växande intresse för våra Plug-in-Moduler från bygg- och fastighetssektorn. Trenden är tydlig. Världen behöver hållbara fastigheter som värms upp på ett energieffektivt och miljöriktigt sätt. Och samhället prioriterar en grön återstart av ekonomin. Nyttan med vårt erbjudande blir allt tydligare på marknaden och vi har potential att spela en viktig roll i den pågående energiomställningen.

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group

Väsentliga händelser under kvartalet

• ES Groups aktie ESGR B noterades på Spotlight Stock Market den 30 september.

• ES Group har genomfört strategiskt viktiga leveranser av Plug-in-Moduler för byggvärme till maskinuthyrningsbolaget UCO i Norge och Renta i Sverige. Affärerna drivs av ES Groups konkurrenskraftiga och attraktiva erbjudande och kommande regelverksskärpningar i Norge samt Sverige avseende förbud mot oljeeldning samt klimatdeklarationer under byggprocessen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Per Wassén, som närmast kommer från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell, har nominerats till ES Energy Save Holding AB (ES Groups) styrelse för inval via extra bolagsstämma den 18 december 2020.

• Lansering av större grundkapaciteter på aggregatsidan om 45 kW per värmepump förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom klara kostnadsfördelar och möjliggörande av större totaleffektnivåer.

• Uppföljningsorder avseende ytterligare en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget UCO.

Se hela rapporten för mer information.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 08:30 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner