Press

ES Group publicerar presentation från Aktiedagen och bjuder in till digitala investerardragningar

10 sep 2020 12:27

 

Noteringsaktuella ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) medverkade på Aktiedagen digitalt där bolagets VD, Fredrik Sävenstrand och COO, Torbjörn Assarsson presenterade bolaget inför kommande notering på Spotlight Stock Market.

Presentationen kan ses i sin helhet via följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=kJka_FWsvOY&feature=youtu.be

Bolaget anordnar webbsända presentationer öppna för allmänheten via Teams på följande tider:

Fredagen den 11 september, kl 15.00
Tisdagen den 15 september, kl 17.00

 

Anmälan sker till info@partnerfk.se

 

Inför noteringen genomför ES Group en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande 20,0 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 12,0 MSEK inhämtats. Teckningsperioden pågår mellan den 7 – 18 september.

ES Groups VD Fredrik Sävenstrand ser fram emot noteringen, som är planerad till i slutet av september.

Detta är en milstolpe för ES Group. Vi ser ett stort intresse för bolaget och den spridningsemission som nu pågår. Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen. Det behövs nya lösningar och våra Plug-in-Moduler är ett svar på det, säger Fredrik Sävenstrand.

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck. ES Groups produktkoncept och affärsmodeller bidrar till en accelererad omställning mot hållbara energisystem med en ökad andel förnyelsebar energi.

I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar via distributionsnätverk i 18 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, med stor nytta för både kommersiella fastigheter och för byggbolag. 

Bolaget nettoomsättning uppgick till 43,5 MSEK under räkenskapsåret 2019/20, omsättningen under det första kvartalet 2020/21 uppgick till 13,3 MSEK (9,0) en ökning med 48% jämfört med samma period föregående år. Bolagets målsättning är att under 2021/22 omsätta 100 MSEK och då vara kassaflödespositiva.

 

Notering på Spotlight Stock Market

Teckningskurs:                                                            20,00 SEK per B-aktie

Teckningsperiod:                                                        7 – 18 september 2020

Emissionsvolym:                                                         20,0 MSEK

Övertilldelningsoption:                                               3,0 MSEK

Teckningsåtaganden:                                                12,0 MSEK Första dag för handel:                                               30 september 2020

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Mer information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:

ES Group: https://energysave.se/investorrelations
Partner Fondkommission AB: http://www.partnerfk.se
Spotlight Stock Market: http://www.spotlightstockmarket.com

För mer information, kontakta:Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

_____________________________

 

 

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner