Press

ES Group välkomnar beslutet om klimatdeklarationer för nya byggnader

02 jul 2021 15:12

 

Regeringen beslutade den 1 juli att utfärda lagen om klimatdeklarationer för nya byggnader. Beslutet är mycket positivt för ES Group och deras innovativa Plug-in-koncept som reducerar koldioxidutsläppen vid uttorkning och uppvärmning av byggen.

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022, och innebär att byggherren måste lämna in uppgifter till Boverket om den klimatpåverkan som en ny byggnad har under uppförandet. Klimatdeklarationen ska innehålla alla de växtgasutsläpp som förekommit under byggskedet, och kommer att vara ett villkor för att byggherren ska få slutbesked från kommunens byggnadsnämnd. 

– Införandet av klimatdeklarationer är egentligen en helt naturlig och nödvändig utveckling av byggbranschen. Det finns tydliga miljökrav kring energiförbrukning och klimatavtryck för färdiga hus, men byggskedet är idag i det närmaste helt oreglerat. Vi ser gärna att det kommer tydliga krav och gränsvärden för hur stort klimatavtrycket för ett bygge får vara, säger Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef i ES Systems, som är en del av ES Group.

Byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Uppvärmning och uttorkning står för en stor del av utsläppen på byggarbetsplatser, och idag används ofta energikrävande alternativ med stort klimatavtryck. Testprojekt, som genomförts tillsammans med Energimyndigheten och RISE, visar att ES Groups Plug-in-Moduler halverar energiförbrukningen för uppvärmning och uttorkning av byggen.

– Med klimatdeklarationerna kommer kortsiktiga beslut från byggherren att synliggöras och det gör vårt erbjudande ännu mer relevant. Vi erbjuder ett hållbart alternativ som är klimatsmart och samtidigt lönsamt eftersom Plug-in-Modulerna är så mycket mer energieffektiva än de alternativ som finns på marknaden idag.

Byggbranschen står inför stora utmaningar när det gäller att minska klimatavtrycket i byggprocessen. Niklas Hansson menar att just uppvärmning och uttorkning är den enklaste frågan att hantera och ett lätt område att börja med, där de snabbt kan visa upp en minskad klimatpåverkan tillsammans med en minskad kostnad för projekten.
– Vårt erbjudande ligger helt rätt tiden och vårt samarbete med El-Björn, som är marknadsledande på distributionen av värme och avfuktning på byggarbetsplatser, innebär en förenklad väg till marknaden för oss, och ett mer komplett erbjudande till kunden. Tillsammans med El-Björn har vi ett färdigt produktkoncept med Plug-in-Moduler som levererar energieffektiv och klimatsmart uppvärmning och uttorkning av byggen.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner