Press

Framgångsrikt prototypsystem med bränslecell och värmepumpscentral

01 apr 2022 09:49

 

ES Energy Save Holding AB (publ) och PowerCell Sweden AB (publ) har gemensamt tagit fram ett prototypsystem som kombinerar Energy Saves värmepumpcentraler med PowerCells bränslecellssystem. De tester (Proof of Concept) som bolagen har genomfört bekräftar att synergier både är kraftfulla och möjliga att nå i praktiken.

Systemet bygger på Energy Saves prefabricerade och patenterade Plug-in-Modul HeatBox Hydro 90 som är en komplett mobil värmecentral med en värmepumpseffekt på 90 kW, avsedd för kommersiella applikationer i kombination med PowerCells bränslecellssystem med en effekt på 30 kW som drivs på grön vätgas.

Genom optimering av systemen tillvaratas värmen i bränslecellsstacken, samtidigt som en viss del av den genererade elen används för att driva värmepumpssystemet. Testet av konceptet indikerar en hög verkningsgrad och ett ökat resursutnyttjande.

–  Konceptet skapar stora möjligheter för applikationer med ett kombinerat värme- och elbehov, där tillgången till el är begränsad eller obefintlig, sk. offgrid applikationer. Värme- och elsystem koordineras för att skapa maximal kundnytta. Även kyla kan levereras med hög systemeffektivitet, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

– Energimarknaden genomgår stora förändringar och vi måste bli bättre på att tillvarata synergier. För att möta utmaningarna i den pågående omställningen mot ett fossilfritt samhälle krävs ett systemperspektiv där olika former av grön energiteknik kombineras i hybrida system. På så sätt skapar vi större nytta för både kund och samhälle, och investeringströskeln sänks genom ett bättre resursutnyttjande, säger Andreas Bodén, Senior Vice President och ansvarig för Strategic Sales på PowerCell.

Bolagen avser i kommande steg att genomföra kommersiella fälttester i utvalda kundapplikationer.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner