Press

Idag noteras Energy Save på Nasdaq First North Growth Market

06 okt 2023 08:31

 

ES Energy Save Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market och i dag är första handelsdagen. Dagen kommer att inledas med en direktsänd noteringsceremoni. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Nasdaq Stockholm AB meddelade i onsdags att Energy Save uppfyller noteringskraven och godkände bolaget för handel på Nasdaq First North Growth Market. Idag är första dag för handel och Energy Saves B-aktier kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ESGR B med ISIN-kod SE0014428447. Ingen nyemission genomförs i samband med listbytet och bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Direktsänd noteringsceremoni på fredag

Idag kommer Energy Save att delta i en kort noteringsceremoni på Nasdaq som kommer att sändas digitalt: https://vimeo.com/event/1411317/6f4ff7bb35. Livesändningen startar 08.45 och klockan 09.00 ringer bolaget i börsklockan, varefter de första avsluten sker. Hela sändningen avslutas cirka 09.20.

Bolagsbeskrivning

Energy Save har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av noteringen av Energy Saves B-aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Energy Saves hemsida: https://energysave.se/sv/investorrelations/ovriga-dokument/

Rådgivare

Redeye AB är utsedd till bolagets Certified Adviser. MAQs Advokatbyrå AB är bolagets legala rådgivare i samband med noteringen.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och noteras oktober 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner