Press

Nyskapande värmepumpscentraler på löpande band

31 aug 2020 13:13

 

Följande finns att läsa i en annons i Ny Teknik från den 27 augusti 2020: 

Sedan 2009 har Energy Save levererat över 10 000 luft/vatten-värmepumpar till villor och mindre fastigheter. Nu har de lanserat ett innovativt koncept för kommersiella fastigheter baserat på den miljövänliga tekniken.
– Totalkostnaden för att värma fastigheter på ett miljöriktigt sätt är alldeles för hög. Med våra prefabricerade energicentraler kan även större bostadshus och kommersiella fastigheter värmas upp på ett billigare, miljövänligare och mer effektivt sätt, säger Fredrik Sävenstrand, VD för Energy Save.

Idag platsbyggs värmepumpsystem i fastigheter vilket tar tid och kräver omständlig samordning mellan rörmokare, elektriker och andra hantverkare. Energy Saves nya koncept effektiviserar och kvalitetssäkrar processen avsevärt genom att energicentralerna byggs på löpande band i fabrik. Vid leverans är de klara att pluggas in och driftsättas både i nybygge och befintlig fastighet.

– Vi industrialiserar den del av projekt som är krångligast och dyrast att bygga sett till kostnad per kvadratmeter. Vi gör god svensk miljöteknik konkurrenskraftig och tillgänglig för en mer hållbar global samhällsbyggnad, säger Fredrik Sävenstrand.

Tidpunkten är rätt för det nya konceptet enligt Fredrik Sävenstrand. Han förklarar att lagar och riktlinjer från svenska myndigheter och EU ställer allt hårdare krav på fastigheters minskade klimatavtryck. Luft/vatten-tekniken är ett grönt och konkurrenskraftigt alternativ för uppvärmning eftersom utomhusluft och grön el används som energikällor. Men tanken är inte främst att konkurrera ut alternativ som fjärrvärme eller bergvärme. Samhället står inför en energiomställning där olika hållbara energikällor ska kunna kombineras och samverka även i enskilda fastigheter. HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg är ett projekt som vill visa vägen dit. I projektet har Energy Save levererat systemet ES NordFlex, där luft/vatten-värmepumpsteknik integreras med fjärrvärme med syftet att skapa smarta integrerade energisystem.

– Genom en smart styrning kan det flexibla värmepumpssystemet integreras med användningen av andra energikällor för att optimera fastighetens energiförsörjning på ett kostnadseffektivt, miljövänligt och hållbart sätt, säger Lars Olsson, som tidigare jobbat som VD för bolag inom Göteborg Energi och nu är rådgivare åt Energy Save.
Han förklarar att Energy Saves prefabricerade system med luft/vatten-teknik och energilager har stor potential att effektivt värma och kyla, både nya och befintliga fastigheter, med en reducerad påverkan på miljö och klimat. Projektet på HSB Living Lab visar att det flexibla systemet i varje stund kan regleras så att elnätet belastas minimalt och resurseffektivt.

– Vi kan styra så att värmepumparna körs på tider med låg nätbelastning och att uppvärmt vatten lagras för att användas senare. Därmed skapar Energy Saves värmesystem stora möjligheter för samhället och en tydlig nytta både för elnätsbolag och enskilda fastighetsägare, säger Lars Olsson.

Faktaruta:

Bostäder- och service är den mest energislukande sektorn i Sverige och där går 53 procent av energin till uppvärmning av fastigheter. EU har slagit fast att energianvändning i byggnader ska minska med 20% till år 2020. Värmepumpar är ett bra alternativ för uppvärmning, både miljömässigt och driftekonomiskt. De hämtar sin energi från solen vilken lagras i berget, jorden, vattnet och luften och är förnyelsebar. 

Relaterade länkar

 

 

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner