Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 – 31 okt 2022

09 dec 2022 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2022 – okt 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://publish.ne.cision.com/l/ivbmrceme/energysave.se/sv/investorrelations). (https://publish.ne.cision.com/l/ivbmrceme/energysave.se/sv/investorrelations) Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q2, maj 2022 – okt 2022

Andra kvartalet: augusti–oktober 2022

Nästa års högt satta mål redan uppnådda

• Rörelsens intäkter ökade med 255 procent till 108,8 MSEK (30,7).
• Nettoomsättningen ökade med 272 procent till 109,9 MSEK (29,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,3 MSEK (2,1).
• Periodens resultat uppgick till 15,6 MSEK (1,9).
• Resultat per aktie uppgick till 2,7 SEK (0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 0,7 MSEK (-1,9).
• Tog emot ytterligare uppföljningsorder från norska UCO.
• Lansering av PiM Move, en Plug-in-Modul för temporära energibehov.

Perioden maj–oktober 2022

• Rörelsens intäkter ökade med 298 procent till 161,4 MSEK (40,6).
• Nettoomsättningen ökade med 319 procent till 161,3 MSEK (38,5).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,3 MSEK (-1,7).
• Periodens resultat uppgick till 22,4 MSEK (-2,0).
• Resultat per aktie uppgick till 3,9 SEK (-0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,8 MSEK (-4,1).

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-09 08:30 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner