Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2023 – 31 okt 2023

19 dec 2023 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2023 – okt 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/finansiella-rapporter/). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q2

Maj–oktober 2023

Strategisk positionering på en avvaktande marknad

Andra kvartalet augusti–oktober 2023
• Rörelsens intäkter minskade med 65 procent till 38,1 MSEK (108,8).
• Nettoomsättningen minskade med 70 procent till 33,4 MSEK (109,9).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,5 MSEK (21,3).
• Kvartalets resultat uppgick till -5,4 MSEK (15,6).
• Resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK (2,7).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 21,4 MSEK (0,7).
• Energy Save förstärkte styrelsen med Maha Bouzeid och Julia Norinder.
• Energy Save utökade sitt distributionsnät i Europa med två nya marknader.
• Licensavtal med Aira signerades.
• Energy Save bytte lista och noterades på Nasdaq First North Growth Market.
• Minoritetsdelägare köptes ut från dotterbolaget ES System AB.

Perioden maj–oktober 2023
• Rörelsens intäkter minskade med 58 procent till 67,4 MSEK (161,4).
• Nettoomsättningen minskade med 62 procent till 60,8 MSEK (161,3).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,2 MSEK (28,3).
• Kvartalets resultat uppgick till -14,3 MSEK (22,4).
• Resultat per aktie uppgick till -2,2 SEK (3,9).
• Det operativa kassaflödet uppgick till -13,1 MSEK (8,8).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Investering i ny fabrik i Turkiet.
• Ny vice VD och ny CCO utsågs för koncernen.

Klicka här för att se Bolagets film om rapporten

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-19 08:30 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner