Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj – 31 juli 2023

15 sep 2023 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj-juli 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://publish.ne.cision.com/l/ivbmrceme/energysave.se/sv/investorrelations). (https://publish.ne.cision.com/l/ivbmrceme/energysave.se/sv/investorrelations) Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kortsiktig inbromsning i ett kvartal som präglas av investeringar för att säkra långsiktig tillväxt.

Första kvartalet: maj–juli 2023
• Rörelsens intäkter minskade med 44 procent till 29,4 MSEK (52,6).
• Nettoomsättningen minskade med 47 procent till 27,4 MSEK (51,4).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –8,7 MSEK (7,0).
• Kvartalets resultat uppgick till –8,8 MSEK (6,8).
• Resultat per aktie uppgick till –1,4 SEK (1,2).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –35,2 MSEK (8,1).
• Energy Save blev teknikpartner till Vargasgrundade Aira.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Energy Save förstärkte styrelsen med Maha Bouzeid och Julia Norinder.
• Energy Save utökade sitt distributionsnät i Europa med två nya marknader.
• Licensavtal med Aira signerades.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner