Press

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj-31 okt 2021

07 dec 2021 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2021 – okt 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/). (https://energysave.se/sv/investorrelations/) Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Andra kvartalet aug–okt 2021

• Rörelsens intäkter ökade med 96 procent till 30,7 MSEK (15,7).

• Nettoomsättningen ökade med 112 procent till 29,6 MSEK (14,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,1 MSEK (-1,6).

• Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (-2,0).

• Resultat per aktie uppgick till 0,4 SEK (-0,4).

• Det operativa kassaflödet uppgick till -1,9 MSEK (-7,5).

Perioden maj–okt 2021

• Rörelsens intäkter ökade med 39 procent till 40,6 MSEK (29,1).

• Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 38,5 MSEK (26,9).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,7 MSEK (-3,0).

• Periodens resultat uppgick till -2,0 MSEK (-3,6).

• Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,7).

• Det operativa kassaflödet uppgick till -4,1 MSEK (-9,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

• El-Björn lanserade i augustiett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter.

• I oktober tecknade Energy Save ramavtal med Skanska Rakennuskone OY.

Händelser efter periodens slut

• Lansering av nytt aggregat som fördubblar den maximala systemeffekten från 720 kW till 1,4 MW.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-07 08:30 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner