Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2021-31 jan 2022

18 mar 2022 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden nov 2021 – jan 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/). På hemsidan finns även en film där CEO Fredrik Sävenstrand och CFO Helena Wachtmeister berättar om rapportens innehåll. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Tredje kvartalet nov 2021–jan 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 140 procent till 35,9 MSEK (15,0).
• Nettoomsättningen ökade med 133 procent till 34,0 MSEK (14,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 MSEK (-2,7).
• Periodens resultat uppgick till 0,2 MSEK (-2,6).
• Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,5).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 7,3 MSEK (-10,8).

Perioden maj 2021–jan 2022
• Rörelsens intäkter ökade med 74 procent till 76,5 MSEK (44,1).
• Nettoomsättningen ökade med 75 procent till 72,6 MSEK (41,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (-5,7).
• Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-6,2).
• Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-1,3).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 3,2 MSEK (-19,5).
• Samarbete mellan Energy Save och PowerCell inleddes.
• Nytt säljkontor etablerades i Mälardalen.
• Energy Saves patent för Plug-in-Moduler godkändes i Kina.
• El-Björn lanserade ett nytt affärsområde, El-Björn Energi, för försäljningen av bland annat Energy Saves produkter.
• Energy Save tecknade ramavtal med Skanska Rakennuskone OY.
• Lansering av nytt aggregat som fördubblar den maximala systemeffekten från 720 kW till 1,4 MW.

Händelser efter kvartalets slut
• Patentansökan för Plug-in-Moduler godkändes i USA.
• Fortsatt rekrytering.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-18 08:30 CET.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner