Finansiella rapporter

Regulatoriskt

Offentliggörande av delårsrapport, 1 nov 2022 – 31 jan 2023

17 mar 2023 08:30

 

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden november 2022 – januari 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://publish.ne.cision.com/l/ivbmrceme/energysave.se/sv/investorrelations). (https://publish.ne.cision.com/l/ivbmrceme/energysave.se/sv/investorrelations) Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Bolaget nådde under tredje kvartalet 2022/2023 en ny nivå och fortsätter växa med bibehållen lönsamhet. En gynnsam marknadsutveckling och ett attraktivt erbjudande gjorde tredje kvartalet till Energy Saves näst starkaste någonsin. Resurs- och kapacitets­förstärkningar under kvartalet har gjort bolaget väl rustat i den fortsatta omställningen av det europeiska energisystemet.

Delårsrapport Q3, nov 2022 – jan 2023

Tredje kvartalet nov 2022–jan 2023
• Rörelsens intäkter ökade med 146 procent till 88,5 MSEK (35,9).
• Nettoomsättningen ökade med 156 procent till 87,4 MSEK (34,1).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,3 MSEK (0,3).
• Periodens resultat uppgick till 11,0 MSEK (0,2).
• Resultat per aktie uppgick till 1,9 SEK (0,0).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –0,1 MSEK (7,3).
• Avtal tecknades med samarbetspartner som lägger till Storbritannien som ny marknad.
• Yibo Zhao utsågs till ny COO.

Perioden maj 2022–jan 2023
• Rörelsens intäkter ökade med 227 procent till 249,9 MSEK (76,5).
• Nettoomsättningen ökade med 243 procent till 248,7 MSEK (72,6).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 42,6 MSEK (-1,3).
• Periodens resultat uppgick till 33,3 MSEK (-1,9).
• Resultat per aktie uppgick till 5,7 SEK (-0,4).
• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,7 MSEK (3,2).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Riktad nyemission till institutioner om cirka 151,2 MSEK samt delvisa avyttringar gjorda av huvudägare och grundare.
• Avtal tecknat med kraftvärmeverkstillverkaren EC Power som lägger till Tyskland som ny marknad.

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner