Press

Tre nyrekryteringar visar ES Groups väg framåt

14 dec 2020 09:27

 

ES Group stärker nu den egna organisationen för att möta ett ökat intresse från marknaden, både för värmepumpar för villor och för de prefabricerade Plug-in-Modulerna för byggvärme och kommersiella fastigheter.

ES Group har anställt tre nya medarbetare som startar sina nya tjänster de kommande veckorna. Pelle Ekblom, som påbörjar sin anställning idag, har titeln Workshop and Project Manager. Det innebär ett ansvar för att leda arbetet med slutmontering av PluginModulerna i Sverige, efter att de byggts klart till drygt 80 procent i Kina.

Staffan Selander kliver i mitten av januari ombord som Energiingenjör. Hans roll handlar om att vara ett projekteringsstöd i säljprocessen och att med sin tekniska expertis ge kvalificerade svar på de många projektförfrågningar som kommer från potentiella kunder inom bygg- och fastighetssektorn.

ES Groups grundaffär är luft/vatten-värmepumpar riktade till villor och för att möta ett ökat internationellt intresse för dessa produkter har Edit Ferenczi anställts som logistiker från och med första veckan i januari.

– De tre områden där vi nu stärker vår organisation med ytterligare kompetens tydliggör var vi står nu och vår fortsatta tillväxt framåt. Vi förbättrar vår logistik eftersom vi ser en ökad efterfrågan från kunder utomlands och stärker vår kapacitet med en energianalytiker för att möta det växande antalet förfrågningar från bygg- och fastighetssektorn, gällande att använda våra Plug-in-Moduler, säger Fredrik Sävenstrand, VD ES Group.
– Med en ny Workshop Manager kan vi också öka produktionstakten för modulerna och samtidigt snabba på versionsutvecklingen av de prefabricerade modulerna, det vill säga anpassa dem utifrån om de ska användas för byggvärme eller som energicentral i en färdig fastighet.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner