Press

Energy Save del av El-Björns nya affärsområde

27 aug 2021 11:39

 

Energy Save och El-Björn inledde tidigare i år ett samarbete för att erbjuda byggbranschen en energieffektiv lösning för rätt byggklimat. Försäljningssamarbetet går nu in i nästa fas, när El-Björn lanserar ett nytt affärsområde, El-Björn Energi. Affärsområdets mål är att tillsammans med Energy Saves produkter leverera närproducerad energi på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Byggsektorn ska bli klimatneutral till 2045, men redan i januari 2022 införs krav på klimatdeklarationer, för att minska klimatpåverkan från byggandet. I jämförelse med traditionell uppvärmning, sänker Energy Saves Plug-in-moduler koldioxidutsläppen med upp till 80 procent. Energy Saves och El-Björns gemensamma produktkoncept avseende temporärt klimat tar en tätposition för att minska byggsektorns klimatavtryck och energianvändning. Produktkonceptet, som nu blir en del av affärsområdet El-Björn Energi, bygger på Energy Saves Plug-in-moduler som energikälla, och El-Björns distributionssystem med fläktar, slangar och styrsystem.

– Tillsammans med El-Björn erbjuder vi nu ett produktkoncept som ger byggbranschen en möjlighet att nå sina höga hållbarhetsambitioner, samtidigt som arbetsmiljön och klimatet för medarbetarna på byggarbetsplatsen förbättras. Det är en styrka för konceptet att El-Björn nu tar det här steget och skapar ett eget affärsområde för energi, säger Niklas Hansson, projekt- och affärsutvecklingschef för ES Systems AB, ett av Energy Saves dotterbolag.

– Vårt gemensamma koncept möjliggör minskat el- och energibehov, och ger minskad klimatpåverkan till en lägre kostnad och med kortare byggtider, lägger Niklas Hansson till.

Det fördjupade samarbetet breddar och stärker Energy Saves distributionskedja samtidigt som det i och med El-Björns nya affärsområde blir än tydligare för kunden var de kan hitta en helhetslösning för grön energi.

El-Björn Energi öppnas inledningsvis mot den svenska marknaden, parallellt med samverkansprojekt i de nordiska grannländerna, och kommer till en början att inrikta sig mot byggvärme och torkprocessen på byggen.

Minskat klimatavtryck från byggsektorn spelar en viktig roll för att Sverige ska nå sina klimatmål. Den lösning som Energy Save och El-björn tillhandahåller minskar koldioxidutsläppen med upp till 80 procent, sparar energi, och möjliggör också att kapacitet i elnätet frigörs, vilket spelar en avgörande roll i den pågående energiomställningen. 

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Hansson, Projekt- och affärsutvecklingschef, Energy Save, nh@energysave.se

Nedladdningar

  Skandinavisk design
  Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
  Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
  Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
  Enkel och effektiv installation
  Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
  Nya integrations möjligheter
  Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
  Green clean tech med stora besparingar
  Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
  Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
  Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner