Finansiella rapporter

Regulatoriskt

ES Group: Offentliggörande av delårsrapport, Q3 2020/2021

26 mar 2021 08:30

 

ES Energy Save Holding AB ("ES Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden Q3, november 2020 – januari 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://energysave.se/sv/investorrelations/). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Kvartalet november–januari

• Nettoomsättningen ökade med 70% till 14,6 MSEK (8,6).

• Total omsättning ökade med 68% till 15,0 MSEK (8,9).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-2,5).

• Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (-2,6 MSEK).

• Resultatet per aktie var -0,5 SEK (-0,7). 

 

Perioden maj–januari

• Nettoomsättningen ökade med 54% till 41,6 MSEK (27,0).

• Total omsättning ökade med 61% till 44,1 MSEK (27,4).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,7 MSEK (-5,0).

• Resultatet efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-5,3).

• Resultatet per aktie var -1,3 SEK (-1,4).

 

”Under perioden november till januari såg vi för fjärde kvartalet i följd en omsättningstillväxt. Nettoförsäljningen ökade under perioden med 70 % jämfört med motsvarande period föregående år, med en stark tillväxt för produkter riktade mot det kommersiella fastighetssegmentet. Parallellt har vi fortsatt utvecklat plattformen som möjliggör ytterligare tillväxt för Bolaget och möjlighet att adressera än större del av marknaden.” 

Fredrik Sävenstrand, VD och styrelseledamot, ES Group
 

Väsentliga händelser under kvartalet

• Uppföljningsorder avseende ytterligare en Plug-in-Modul till det norska maskinuthyrningsbolaget UCO.

• Förstärkt tekniskt erbjudande genom lansering av större grundkapaciteter på aggregatsidan om 45 kW per värmepump som tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan bolaget och dess utvecklings- och produktionspartners. Den högre kapaciteten förstärker erbjudandet inom Plug-in-Moduler genom klara kostnadsfördelar och möjliggörande av större totaleffektnivåer. Det maximala effektläget flyttas från tidigare 140 kW till 720 kW med avseende på den sammanlagda effekten i ett och samma system.

• Per Wassén, som närmast kommer från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell, har på extra bolagsstämma den 18 december 2020 invalts som ordinarie ledamot i ES Energy Save Holding AB (ES Groups) styrelse.

• Utökad organisation till syfte att höja bolagets kapacitet för att kunna möta det växande antalet förfrågningar som kommer från bygg- och fastighetssektorn, samt för att kunna öka produktionstakten och snabba på versionsutvecklingen av de prefabricerade modulerna. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Försäljningssamarbete med svenska El-Björn som distributionsväg till marknaden. El-Björn är marknadsledande i att förse den skandinaviska byggindustrin med den tekniska infrastruktur som krävs för att uppnå rätt byggklimat under produktionsskedet.

• Nytillkomna marknader genom försäljningskanaler i Chile och Schweiz.

 

Se hela rapporten för mer information.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-26 08:30 CET.

 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 22 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Nedladdningar

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner