Press

Medlemskapet i Wärmepumpe Austria påskyndar Energy Saves etablering i Österrike

13 nov 2023 15:02

 

ES Energy Save Holding AB (Publ) har blivit medlem i den österrikiska branschorganisationen Wärmepumpe Austria. Medlemskapet ger goda förutsättningar för ökad försäljning på den österrikiska marknaden. 

I september beslutade styrelsen för Wärmepumpe Austria att godkänna Energy Saves medlemsansökan från och med fjärde kvartalet 2023. 

 

– Medlemskapet ger oss två klara fördelar. Dels ger det oss ovärderlig kunskap om villkoren och utvecklingen på den österrikiska marknaden, där ett antal lokala tillverkare har en stor marknadsandel. Dels gör medlemskapet att branschföreningen kommer att kunna hjälpa oss i arbetet med certifiering och registrering, säger Matej Razdevšek som är kundansvarig på Energy Save för bland annat Österrike. 

 

Österrike har ett mycket generöst stödsystem för att ersätta fossilbaserad uppvärmning med elektrifierade värmepumpar. Stödet som idag täcker kostnader upp till 7 000 euro, kommer att utökas till att täcka kostnader upp till cirka 14 000–15 000 euro, vilket för konsumenten innebär att övergången till effektiv och klimatsmart uppvärmning i princip kommer att vara kostnadsfri. 

 

– För att ett bolags värmepumpar ska kunna subventioneras måste de vara EHPA-certifierade och godkända av Kommunal Kredit Public Consulting. I bägge dessa processer får vi stöd från Wärmepumpe Austria att påskynda processen, säger Matej Razdevšek. 

 

Österrikisk EHPA-certifiering och listning som godkänd leverantör är två förutsättningar för att vara en relevant aktör på den österrikiska marknaden. Det godkända medlemskapet i Wärmepumpe Austira beräknas leda till att EHPA-certifiering och uppsättande på KPC-lista kan komma att bli klar under första halvåret 2024. 

 

 

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

Skandinavisk design
Våra energilösningar är designade i skandinaven med hög effektivitet. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design.
Utvecklat i Skandinavien för en global marknad
Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.
Enkel och effektiv installation
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.
Nya integrations möjligheter
Våra system är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur.
Green clean tech med stora besparingar
Värmepumparnas betydelse för energiomställningen ökar stadigt både i Europa och övriga världen.
Den tekniska lösningen, investeringen och besparingen.
Möjliggör bättre och grönare fastighetstransaktioner